AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Komitete vyko svarstymai dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių

2009-11-03

Europos konstitucinių reikalų komitetas didele dauguma priėmė pranešimą dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi.


Parlamento darbo tvarkos taisykles reikėjo pritaikyti prie Lisabonos sutartimi sustiprintų Europos Parlamento teisėkūros galių daugelyje naujų sričių. Naujos taisyklės turės būti patvirtintos plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį.


atgal..