AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Įteikta Sacharavo premija už minties laisve

2009-12-16

Plenarinės sesijos metu „Memorial" - Rusijos žmogaus teisių gynimo organizacijai buvo įteikta Sacharovo premija už minties laisvę. Ši nevyriausybinė organizacija pradėjo savo veiklą norėdama priminti visus nukentėjusius nuo represijų Stalino valdymo laikmečiu, tačiau palengva tapo pagrindine kovotoja Rusijoje už pilietines teise. „Memorial" viešina tiesą apie žmogaus teisių pažeidimus dabartinėje Rusijoje bei kaimyninėse šalyse, gina pabėgėlius, diskriminacijos ir politinio persekiojimo aukas.


Įteikti šią premiją „Memorial" pasiūlė Europos Liaudies frakcija. Premijos įteikimo ceremonijoje Strasbūre organizacijai atstovavo Liudmila Aleksejeva, Sergejus Kovaliovas ir Olegas Orlovas. Laureatams buvo įteiktas diplomas ir 50 tūkst. eurų čekis.


atgal..