AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Europa susitarė dėl pastatų ateities

2009-11-28

Derybose tarp Europos Tarybos ir Europos Parlamento buvo pasiektas politinis susitarimas dėl pastatų energinio naudingumo direktyvos naujos redakcijos. Parlamentaras Algirdas Saudargas derybose atstovavo Europos Liaudies politinei partijai (ELP).


Nauja direktyvos redakcija - didelis žingsnis į priekį gerinant energetinio naudingumo kriterijus pastatų sektoriuje, kuris Europoje sunaudoja apie 40% visos energijos.

Direktyva sustiprina valstybių nustatytus energinio naudingumo reikalavimus, įpareigodama juos laipsniškai pritaikyti prie mažiausio sąnaudų lygio, tai yra įvesti tokius reikalavimus, kurių besilaikant investavusiam į būsto renovaciją gyventojui investicijos optimaliausiai atsipirktų per sumažėjusias sąskaitas už energija.
Direktyva taip pat numato, kad nuo 2020 metų gruodžio visuose naujuose pastatuose galutinis sunaudojamos energijos kiekis būtų beveik nulinis. Šis reikalavimas valstybiniam sektoriui yra paankstintas 2 metais.
Nauja direktyvos redakcija sustiprina ir energinio naudingumo sertifikatų išdavimo tvarką. Nuo šiol sertifikatai turės būti išduodami kiekvieną kartą, kai vykdomas nekilnojamojo turto sandoris. Valstybinėms institucijoms priklausomiems pastatams, kurie yra dažnai lankomi visuomenės, sertifikatai turės būti išduoti ir iškabinti gerai matomoje vietoje. Sertifikate atsispindės kaip ekonomiškai ir efektyviai galima gerinti pastato naudingumą.

Gruodžio 7d direktyvą turėtų patvirtinti Ministrų Taryba. Balsavimas Europos Parlamente planuojamas kitų metų sausio arba vasario mėnesiais.

atgal..