AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Algirdas Saudargas susitiko su Baltarusijos opozicijos lyderiais

2009-11-17

Algirdas Saudargas dalyvavo darbiniuose pietuose su Baltarusijos demokratinės opozicijos lyderiais. Delegaciją sudarė: Aliaksandr Milinkevich - judėjimo „Už laisvę primininkas, Alaksej Janukevich - Baltarusijos Liaudies fronto partijos pirmininkas, Paval Sieviarynec - Baltarusijos Krikščionių demokratų vice-pirmininkas, Yury Hubarevich- judėjimo „Už laisvę" vice pirmininkas ir Andrey Klimov - Suvienytos pilietinės partijos narys.


Visi jie yra "Baltarusijos Europos forumo" - naujos visuomeninės platformos įkūrėjai. Forumo tikslas yra skatinti Baltarusijos bendradarbiavimą ir integraciją į Europos Sąjungą.

Susitikimo metu buvo aptarta Baltarusijos opozicijos padėtis ir Baltarusijos dalyvavimo EURONEST parlamentinėje asamblėjoje perspektyvos. Diskusija bus tęsiama ši penktadienį Lietuvoje."


atgal..