AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Algirdas Saudargas dalyvavo konferencijoje "Energijos efektyvumas 2009"

2009-11-24

Vakar (2009-11-24) įvyko konferencija "Energijos efektyvumas 2009", kurią surengė Skandinavijos šalių ambasados, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Švedijos prekybos taryba, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.Pranešėjai perteikė Skandinavijos šalių patirtį efektyviai naudojant elektros energiją ir šilumą. Pergyvenusios energetikos krizes 1970-1980 metais, šios valstybės nuosekliai didina atsinaujinančių energijos šaltinių dalį bendrame sunaudojamos energijos balanse. Įdomūs Islandijos ketinimai netolimoje ateityje naudoti vien žemės gelmių ir hidroelektrinių energiją. Švedijos savivaldybių būsto įmonių asociacijos pranešime buvo išdėstyta daugiabučių namų renovavimo patirtis, sukaupta per 30 metų. Kituose pranešimuose buvo kalbama apie centralizuoto šildymo sistemų renovavimą, efektyvų energijos vartojimą pramonėje, energetikos projektų finansavimą. Daugelis pranešėjų, kaip vieną svarbiausių, įvardino energijos taupymo, ypač mokymosi ją taupyti temą. Taupūs skandinavai teigė, kad geriausiai taupyti išmokstama nuo mažens, nuosekliai, ne vien akcijomis, mokant vaikus šeimose ir mokyklose.

atgal..