AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2014 m.

2015-01-20 | Debatai dėl energetikos politikos

Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas dalyvavo Briuselyje vykusiuose viešuose debatuose dėl Europos Sąjungos energetikos saugumo politikos. "PubAffairs Bruxelles" organizacijos iniciatyva surengtame renginyje, kuriame taip pat dalyvavo EP nariai, Europos Komisijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, didžiausias dėmesys buvo skirtas ateities iššūkiams energetikos sektoriuje ir ES politikos krypties šiame sektoriuje analizei.
plačiau..

2014-05-22 | Užsienio reikalų ministerijoje pristatyta Algirdo Saudargo knyga" Apie tautą ir jos valstybę"

Gegužės 22 d. Užsienio reikalų ministerijoje buvo pristatyta pirmojo atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo knyga "Apie tautą ir jos valstybę". Savo prisiminimais ir įžvalgomis dalinosi Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės akto signataras Česlovas Stankevičius, ambsadoriai, buvę kolegos.
plačiau..

2014-05-16 | Gegužės 16-18 dienomis Algirdas Saudargas dalyvavo Konrado Adenauerio fondo partnerių apvalaus stalo diskusijoje "Krikščioniškas socialinis mokymas, šeima ir kitos krikščioniškos demokratinės vertybės"

Gegužės 16-18 dienomis Algirdas Saudargas dalyvavo Konrado Adenauerio fondo partnerių apvalaus stalo diskusijoje "Krikščioniškas socialinis mokymas, šeima ir kitos krikščioniškos demokratinės vertybės"

2014-05-12 | Gegužės 12 d. 17 val. Signatarų namuose vyko EP nario Algirdo Saudargo knygos "Apie tautą ir jos valstybę" pristatymas

„Laisvės keliu ėję nuo tam tikrų orientyrų neturime nukrypti...“ , sakė renginį pradėjęs dr. Darius Kuolys. Pristatydamas susirinkusiai auditorijai pirmojo atkurtos Lietuvos užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo knygą „Apie tautą ir jos valstybę“ jis akcentavo autoriaus požiūrį į lietuvius kaip į istorinę tautą, kurią telkia universalios krikščioniškos vertybės.
plačiau..

2014-04-27 | Vilniaus rotušėje apdovanoti gyvybės kultūros puoselėtojai

Sekmadienio popietę Vilniaus rotušėje buvo įteikti pirmieji Gyvybės apdovanojimai. Simboliška, kad renginys sutapo ne tik su tarptautine gyvybės diena, tačiau ir su popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacija. Pastarasis popiežius ypač akcentavo kiekvieno krikščionio pašaukimą kovoti, kad pasaulyje triumfuotų gyvybės, o ne mirties kultūra. „Te keršto pagundą įveikia drąsus noras atleisti. Te gyvenimo ir meilės kultūra paverčia niekais mirties logiką“ – teigė Šv. Jonas Paulius II.
plačiau..

2014-04-23 | Europos Parlamento (EP) rinkimuose dalyvaujančių partijų ir koalicijos atstovai traukė burtus dėl rinkimų numerio

Europos Parlamento (EP) rinkimuose dalyvaujančių partijų ir koalicijos atstovai trečiadienį ištraukė burtus dėl rinkimų numerio.
plačiau..

2014-04-04 | Mokytojų namuose vyko Lietuvos gyventojų ir genocido tyrimų centro organizuojamo "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija" konkurso laureatų apdovanojimų renginys

Renginio metu buvo apdovanojami kasmet organizuojamo mokinių konkurso "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija" laureatai. 1000 moksleivių kiekvienais metais rašo rašinius, kuria filmus, dainas, piešia ir lipdo tremčių ir rezistencijos tema, o nugalėtojai apdovanojami įvairiais prizais. Renginio laureatus sveikino Lietuvos gyventojų ir genocido tyrimų centro direktorė Birutė Burauskaitė, disidentas Antanas Terleckas, EP nariai Algirdas Saudargas ir Radvilė Morkūnaitė - šio konkurso rėmėjai.
plačiau..

2014-04-02 | Balandžio 2 d. Europos Parlamente buvo pristatyta ELP frakcijos interneto strategija

Vakar, balandžio 2 d., Europos Parlamente buvo pristatyta ELP frakcijos interneto strategija, parengta ELP Interneto darbo grupės, kurioje dirba ir EP narys Algirdas Saudargas. Pastaraisiais metais interneto erdvė susiduria su iššūkiais (Wikileaks, ACTA, NSA skandalas ir kt.), kuriuos būtina atremti sukuriant bendrą ES strategiją, apimančią tokias sritis, kaip paieškos ir tinklo neutralumas, reklama, intelektinės nuosavybės teisių bei duomenų apsauga. Pastaroji ypač svarbi kalbant apie socialinius tinklus, debesų kompiuteriją, kibernetinį nusikalstamumą, šnipinėjimą ir apskritai interneto saugumą. Europarlamentaras A. Saudargas taip pat pabrėžė, kad norint užtikrinti kiekvieno piliečio teisę į internetą, būtina atsižvelgti į daugiakalbystės problemą skaitmeninėje erdvėje, nes būtent daugiakalbystė yra esminis veiksnys siekiant išsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą ir kultūrų įvairovę .
plačiau..

2014-03-28 | Kovo 28 d. viešbutyje " Best Western Vilnius" vyko seminaras " Lietuvos užsienio politika po Rusijos agresijos Ukrainoje: ką tęsti ir ką perkrauti?"

Kovo 28 d. viešbutyje „Best Western Vilnius“ vyko ketvirtasis seminarų ciklo „Modernios Lietuvos kūryba“ renginys „Lietuvos užsienio politika po Rusijos agresijos Ukrainoje: ką tęsti ir ką perkrauti?“. Seminare įžanginį žodį tarė LRS opozicijos lyderis A.Kubilius, LRS Europos reikalų komiteto pirmininkas G.Kirkilas, Vyriausioji Prezidentės patarėja J.Neliupšienė. Pranešimus apie Lietuvos užsienio politikai tenkančius iššūkius skaitė dr. T.Janeliūnas, dr. A.Anušauskas, prof. K.Girnius, LRS narys A.Ažubalis, Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenko. EP narys A.Saudargas, ką tik grįžęs iš Kijevo, kur dalyvavo ES-Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdyje, dalijosi šviežiais įspūdžiais ir įžvalgomis.
plačiau..

2014-03-27 | Kovo 26-28 dienomis Kijeve vyko Europos Sąjungos ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdis

Kovo 26-28 dienomis Kijeve vyko Europos Sąjungos ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdis, kuriame kartu su kitais Europos Parlamento nariais Aukščiausioje Radoje lankėsi ir europarlamentaras Algirdas Saudargas.
plačiau..

2014-03-21 | Algirdas Saudargas susitinka Kaune su A.Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universiteto studentais

Kovo 21 d. Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas lankėsi Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universitetuose, kur buvo pristatyta Rytų Europos studijų centro parengta analitinė studija "Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo krypčių beieškant" bei vyko diskusija "Ar NATO mus apsaugos?" Kalbėta aktualiais krašto gynybos klausimais, aptarti galimi krizės Ukrainoje scenarijai, apžvelgtas Lietuvos buvimo NATO dešimtmetis.
plačiau..

2014-02-20 | LR Seime vyko seminaras – diskusija EUROPOS PARLAMENTO RINKIMAMS ARTĖJANT: AR ŽINOME, KOKIOS ES NORIME?

Diskusijoje pranešimus skaitė prof. Ramūnas Vilpišauskas, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius, Marius Skuodis, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas. Diskusijoje dalyvavo TS-LKD kandidatų sąrašo į Europos Parlamentą lyderiai. Renginį moderavo Dr. Laurynas Kasčiūnas, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas. Diskusijoje buvo diskutuojama apie ES raidą, apie iššūkius, kylančius visai ES. Rinkimais į EP Lietuvoje domisi tik 20 procentų Lietuvos rinkėjų, tačiau pastaruoju metu auga susidomėjimas Europos Sąjungos reikalais visoje Europoje, valstybėms ėmusis griežtos taupymo politikos, o tai gali paskatinti euroskeptikų aktyvesnį dalyvavimą rinkimuose.
plačiau..

2014-02-17 | Algirdas Saudargas dalyvavo konferencijoje, skirtoje Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio 65-osioms metinėms

Vasario 17 d. Algirdas Saudargas dalyvavo Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusioje konferencijoje „Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijai – 65“. 1949 m. vasario 16 d. LLKS priimta deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS, kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Minint Valstybės atkūrimo dieną dėmesys dažniausiai skiriamas 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės aktui, tačiau ne mažiau svarbi ir 1949 m. vasario 16-osios deklaracija.
plačiau..

2014-02-14 | Algirdas Saudargas dalyvavo spaudos konferencijoje LR Seime

Vasario 14 d. LR Seime įvyko Europos Parlamento narių Algirdo Saudargo, Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės, Seimo narių Kazio Starkevičiaus ir Valentino Stundžio spaudos konferencija „Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo“.
plačiau..

2014-02-06 | Algirdas Saudargas dalyvavo Antano Terlecko knygos pristatyme

Vasario 6 d. Algirdas Saudargas dalyvavo sovietmečio laikotarpio disidento Antano Terlecko knygos "Ne pats pasirinkau savo dalią" ( iš serijos "Neparklupdyta Lietuva") pristatyme ir diskusijoje Lietuvos Mokslų akademijoje.
plačiau..

2014-02-04 | Vasario 4 d. Europos Parlamente buvo balsuojama dėl U.Lunaček pateiktos rezoliucijos

Savo straipsnyje "Abejotini kompromisai nepriimtini" ( "Bernardinai.lt" 2014.02.05.) EP narys Algirdas Saudargas teigia, kad " vasario 4 d. Europos Parlamente priimtas neva kompromisinis austrų europarlamentarės, žaliųjų frakcijos atstovės Ulrike Lunacek inicijuotos rezoliucijos „Dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano“ variantas parodė, kad net ir Europos Liaudies partijos (ELP) frakcija netvirtai stovi vertybių sargyboje.
plačiau..

2014-01-23 | Kviečiame susipažinti su A.Saudargo veiklos Europos Parlamente veikla.