AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2013 m.

2013-12-03 | Europos Parlamente - dėmesys mažų kalbų išlikimui skaitmeniniame amžiuje

Gruodžio 3 d. vykęs Europos Parlamento Mokslinių technologijų vertinimo tarnybos (STOA) seminaras "Mašininio vertimo menas - iššūkiai ir ateities perspektyvos" ko gero pirmą kartą subūrė pasaulyje ir Europoje pripažintus kalbos technologijų mokslininkus bei ekspertus, vertėjus, įvairių organizacijų, įmonių bei universitetų atstovus. Šio seminaro idėjos autorius ir iniciatorius EP narys Algirdas Saudargas pabrėžė, kad nueitas ilgas kelias, kol pagaliau pavyko pradėti diskusijas šia svarbia tema Europos Sąjungos institucijų lygiu. "Esu įsitikinęs, kad atėjo metas politiniams sprendimams šioje srityje. Tačiau šis seminaras skirtas ne politiniams sprendimas priimti, o aptarti technologinius aspektus, sutelkti mokslinių tyrimų rezultatus ir pasiūlyti konkrečius veiksmus bei priemones, kuriuos vėliau politikai galės naudoti kaip argumentus priimant atitinkamus sprendimus", - teigė A. Saudargas.
plačiau..

2013-11-27 | K.Simonavičiaus universitete vyko Algirdo Saudargo paskaita

K.Simonavičiaus universitete vyko Algirdo Saudargo paskaita „Fonosemantika lietuvių kalboje".
plačiau..

2013-11-15 | Algirdas Saudargas sakė baigiamąjį žodį tarptautinėje konferencijoje 'Investuokime į tyrėjus"

Lapkričio 14-15 dienomis Lietuvos mokslų akademijoje vyko tarptautinė konferencija "Investuokime į tyrėjus, kurioje buvo aptariami jaunųjų mokslininkų rengimo, jų mobilumo bei integracijos į modernias įmones klausimai, supažindinama su mokslininkų finansavimo perspektyvomis, panaudojant naujas ES teikiamos paramos galimybes.
plačiau..

2013-10-18 | Kaune įvykusime Europos liaudies partijos išvažiuojamame Regionų seminare " Europos energetinis saugumas: saugios ir prienamos energijos link" Algirdas Saudargas skaitė pranešimą


2013-10-17 | Spalio 17 d. skaitė paskaitą Jaunosios politikos akademijos ir diskusijų klube "Lietuva Europoje. Grėsmės ir perspektyvos" Klaipėdoje


2013-10-02 | Spalio 2 d. Europos Parlamente Briuselyje vyko ELP grupės klausymai "Horizontas 2020 ir moksliniai tyrimai Baltijos šalyse: kelias link meistriškumo"

Spalio 2 d. Europos Parlamente Briuselyje vyko ELP grupės klausymai "Horizontas 2020 ir moksliniai tyrimai Baltijos šalyse: kelias link meistriškumo". Šio renginio iniciatoriai ir organizatoriai, Baltijos šalių europarlamentarai Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš ir Tunne Kelam, sukvietė prie vieno stalo visų trijų šalių mokslininkus, akademikus bei švietimo ir mokslo politikos formuotojus. Klausymuose buvo aptarta ne tik situacija Baltijos šalyse, bet ir ieškota konkrečių priemonių, kaip skatinti aukšto lygio mokslą šalyse narėse.
plačiau..

2013-10-01 | dalyvavo Lietuvos pirmininkavimo konferencijoje "Enhancement of European Intenational cooperation and eastern partnership in research, development and innovation " Vilniaus universitete


2013-09-28 | Rugsėjo 28 d. Algirdas Saudargas dalyvavo EFNIL ( Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos) konferencijoje Lietuvių kalbos institute

Rugsėjo 28 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė Europos nacionalinių kalbos institucijų fedracijos konferencija, kurioje aktyviai dalyvavo ir pasisakė EP narys Algirdas Saudargas. Akcentuodamas kalbos svarbą jis teigė: „Informacija cirkuliuoja, o kalba yra pagrindas, kadangi turime įgimtą gebėjimą kalbėti. Kognityviniai gebėjimai yra įgimti, o gimtoji kalba ir gimtoji kultūra – įgytos. Universalioji kultūra yra sukuriama. O kas yra kalba, kur ji atsiduria - ar ji apčiuopiama pirštais, ar yra sudėta į knygas, gramatikas, žodynus? Ne, kalba yra gyvas organizmas. Jūs nesėdite vien bibliotekose, kartas nuo karto atliekate ir praktinį darbą. Jūs, būdami EFNIL nariais, kiekvienoje iš savo šalių užsiimate "sodininkyste": vaikai kalbą ne išmoksta, o pasiima, ir tada kalba išauga jų smegenyse. Tai yra fizinė realybė, ne metafora.“ Kalbėdamas apie kompiuterizuotą vertimą, A. Saudargas teigė, jog kompiuteriai skverbiasi į gyvenimą, jie verčia, tačiau niekuomet to nepadarys taip, kaip tai atlieka žmogus.
plačiau..

2013-09-27 | Rugsėjo 27 d. LR Seime vyko Švietimo, mokslo ir informacinės visuomenės plėtros komitetų pirmininkų susitikimas

Rugsėjo 27 d. LR Seime vyko Švietimo, mokslo ir informacinės visuomenės plėtros komitetų pirmininkų susitikimas, kuriame dalyvavo ir skaitė pranešimą apie daugiakalbystės užtikrinimo problemas EP narys Algirdas Saudargas.
plačiau..

2013-09-20 | EURONEST PA komiteto seminare: siekiant energetinio saugumo bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis atveria puikias perspektyvas

Šiandien Seime vyksta Europos Sąjungos (ES) ir Rytų partnerystės Parlamentinės Asamblėjos (EURONEST PA) Energetikos saugumo komiteto seminaras „Rytų partnerystės perspektyvos energetinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių srityje“.
plačiau..

2013-08-30 | Algirdas Saudargas dalyvavo sovietinės armijos išvedimo dvidešimtmečio minėjime LR Seime


plačiau..

2013-08-29 | Algirdas Saudargas dalyvavo seminare, skirtame jauniesiems baltarusių opozicinių partijų lyderiams

Rugpjūčio 29 d. Trakuose vykusiame seminare, skirtame jauniesiems baltarusių partijų lyderiams, Algirdas Saudargas skaitė pranešimą " Lietuvos patirtis po totalitarizmo ir demokratizacija. ES pagalba demokratizuojant visuomenę ir kuriant teisinę valstybę". Šių metų kursas skirtas jauniesiems lyderiams iš Baltarusijos, atstovaujantiems Europos liaudies partijai "draugiškas"organizacijas Baltarusijoje: Baltarusijos krikščionis demokratus, Jungtinę pilietinę partiją, Baltarusijos liaudies frontą, Jaunąjį frontą, Judėjimą "Už laisvę" ir Jaunąją krikščioniškąją-socialinę sąjungą. Šis kursas pradėtas organizuoti 2009 metais.
plačiau..

2013-07-15 | Liepos 15-17 dienomis Vilniuje vyks ITRE ( Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ) delegacijos išvažiuojamasis posėdis Vilniuje

Liepos 15 d. į Vilnių atvyko ITRE ( Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ) delegacija, kurios sudėtyje dalyvavo EP narys Algirdas Saudargas.
plačiau..

2013-05-28 | Gegužės 28 dieną Konstitucinių reikalų komitete buvo patvirtinta Komiteto nuomonė dėl mandato suteikimo trišalėms deryboms dėl 2014 metų biudžeto.

Gegužės 28 dieną Konstitucinių reikalų komitete buvo patvirtinta Komiteto nuomonė dėl mandato suteikimo trišalėms deryboms dėl 2014 metų biudžeto. Šio Komiteto narys europarlamentaras Algirdas Saudargas ruošiant nuomonės projektą atstovavo Europos Liaudies Partijos frakciją. Nuomonės projekte teigiama, kad labai svarbu, jog pagrindinis Biudžeto komitetas įtrauktų tokias nuostatas, kaip būtinas finansavimas Europos piliečių iniciatyvai, būtina atskira eilutė artėjantiems Europos parlamento rinkimams, kad būtų atspindėta Europos politinių partijų svarba. Taip pat buvo pabrėžta, kad 2014 metų biudžetas - krizinis, tad turi būti mažinamos administracinės išlaidos, užtikrinamas viešumas ir informacijos prieinamumas Europos Sąjungos piliečiams. Balsavimas dėl galutinio projekto "2014 metų Biudžetas - mandatas trišalėms deryboms" numatomas liepos mėnesio plenarinėje sesijoje. Iki tol visi suinteresuotieji komitetai privalo pateikti savo nuomonę bei pastabas.

2013-05-27 | Europarlamentaras Algirdas Saudargas gegužės 27-29 dienomis dalyvavo trečiojoje Euronest Parlamentinės Asamblėjos sesijoje Briuselyje

Europarlamentaras Algirdas Saudargas gegužės 27-29 dienomis dalyvavo trečiojoje Euronest Parlamentinės Asamblėjos sesijoje Briuselyje. Posėdyje dalyvavo Euronest delegacijai priklausantys Europos Parlamento nariai bei Rytų partnerystės šalių atstovai, kurio metu buvo priimtos keturios svarbios rezoliucijos, susijusios su regioninio saugumo iššūkiais, energetikos saugumu, įstatyminės bazės mainais ekonomikos srityje ir dėl kovos su skurdu bei socialine atskirtimi Rytų Europos šalyse partnerėse. Sesijos metu taip pat buvo aptartas artėjantis Rytų partnerystės šalių viršūnių susitikimas, kuris lapkričio mėnesį vyks Vilniuje. Dedama daug vilčių, kad jau Vilniuje bus pasirašyta ES ir Ukrainos asociacijos sutartis, kuri priartintų Ukrainą prie Europos ir paskatintų, kaip tikimasi, teigiamas permainas tiek pačioje šalyje, tiek santykiuose su ES.

2013-05-02 | Algirdas Saudargas lankėsi Klaipėdos vaikų dienos užimtumo centre

Gegužės 2 d. Algirdas Saudargas lankėsi Klaipėdos vaikų dienos užimtumo centre.
plačiau..

2013-04-03 | Algirdas Saudargas dalyvavo Socialios rinkos instituto konferencijoje

Balandžio 3 d. LR Seime vyko Socialios rinkos instituto organizuota konferencija " Gerovės valstybės krizė Europos Sąjungoje: socialios ekonomikos siūlomi sprendimai". Sveikindamas susirinkusius dalyvius Algirdas Saudargas akcentavo socialios rinkos ekonomikos vertybinių pamatų reikšmę.
plačiau..

2013-03-13 | Algirdas Saudargas. Naujas ES transeuropinės energetikos planas padės Lietuvai užsitikrinti energetinę nepriklausomybę

Šią Plenarinę sesiją Europos Parlamentas patvirtino dokumentą, nustatantį transeuropinės energetikos infrastruktūros gaires. "Šis reglamentas yra svarbus žingsnis užtikrinant visišką energijos vidaus rinkos integraciją. Pagal reglamentą bus modernizuota ir išplėsta Europos energetikos infrastruktūra bei efektyviai sujungti tarpvalstybiniai tinklai", - teigė priimtojo dokumento bendraautorius Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas. Europarlamentaras džiaugėsi, kad su Taryba pavyko pasiekti "subalansuotą tekstą": "aiškios regioninių grupių funkcijos, numatyti aiškūs prioritetai ir bendro intereso projektų atrankos kriterijai, taip pat projektų įgyvendinimo paskatos". Jo įsitikinimu, visa tai padės efektyviau plėsti energetikos infrastruktūrą Europos Sąjungos lygiu. Taip pat A. Saudargas akcentavo, jog reglamentas užtikrins izoliuotų energetinių salų, tokių kaip Lietuva, prijungimą prie bendro Europos energetikos tinklo. Reglamente numatyta galimybė šioms šalims gauti ES finansinę pagalbą konkretiems jungčių tiesimo su kitomis ES šalimis projektams, net ir tais atvejais, kai svarbūs valstybių energetiniam saugumui užtikrinti projektai nėra visiškai ekonomiškai pagrįsti. Savo pasisakyme Plenarinės diskusijos metu A. Saudargas taip pat pabrėžė, kad negalima užmiršti finansavimo klausimo, kuris bus sprendžiamas teisės akte, nustatančiame Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility - CEF). Todėl jis ragino nesumažinti finansavimo energetikos projektams, nes jis yra būtinas energetikos infrastruktūros plėtimui. "Visi suprantame, kad energetikos ir energetinio saugumo klausimai šiuo metu yra politinės darbotvarkės svarbiausias prioritetas", - teigė jis.

2013-03-08 | Algirdas Saudargas lankėsi Žirmūnų gimnazijoje

" Nostalgija” yra graikiškas žodis, kurio lietuviška reikšmė - “tauta”. Jei netikite, galite pasitikrinti lietuvių žodyne, “ – taip savo jauniesiems klausytojams sakė europarlamentaras, Kovo 11 Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Saudargas. „ Šia liga- nostalgija- sirgdavo šveicarų samdiniai svečiose šalyse, kai išgirsdavo kalnų karvių piemenų ragelio garsą. Grįžę namo iškart pasveikdavo. Vienas vokiečių gydytojas šią ligą pavadino „skausmingas ilgesys“.
plačiau..

2013-03-05 | Kovo 5 d. europarlamentaras Algirdas Saudargas pasveikino į Europos Parlamentą kolegos Axel Voss kvietimu atvykusią jungtinę Lietuvos ir Vokietijos moksleivių grupę


plačiau..

2013-02-27 | Europos Parlamento delegacijos ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete narys Algirdas Saudargas susitiko su Pasaulio ukrainiečių kongreso Prezidentu Eugene Czolij

Vasario 27 d. Europos Parlamento delegacijos ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete narys Algirdas Saudargas susitiko su Pasaulio ukrainiečių kongreso Prezidentu Eugene Czolij. Susitikime buvo aptarti vis dar įtempti ES ir Ukrainos santykiai, ką tik įvykusio ES ir Ukrainos viršūnių susitikimo rezultatai ir ES-Ukrainos Asociacijos sutarties svarba. Europarlamentaras A. Saudargas patikino, kad Lietuva stengsis veikti tuo keliu, kad ES ir Ukrainos Asociacijos sutartis būtų pasirašyta Vilniuje lapkričio mėnesį Rytų partnerystės šalių viršūnių susitikimo metu.
plačiau..

2013-02-27 | EP narys A. Saudargas vasario 27 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos kolegijų dėstytojų delegacija

EP narys A. Saudargas vasario 27 d. dalyvavo susitikime su Lietuvos kolegijų dėstytojų delegacija, viešinčia Briuselyje, Europos Parlamente. Europos Parlamentą iš arčiau pažinti atvykę dėstytojai, atstovaujantys ekonomikos, filologijos, teisės, socialinių mokslų kryptims, su europarlamentarais kalbėjosi apie Parlamento darbą, jo galias, teisėkūros procesus ir vertybes. Europarlamentarai dalijosi įžvalgomis apie savo darbą Parlamente, Europos Sąjungai tenkančius iššūkius bei ateities perspektyvas. Kolegijų dėstytojai su europarlamentarais diskutavo svarbia Lietuvai energetikos tema, aptarti užsienio ir vidaus politikos aktualiausi klausimai ir kt.
plačiau..

2013-02-27 | Europarlamentaras Algirdas Saudargas vasario 27 d. dieną Briuselyje susitiko su Seimo ir Europos Parlamento vertėjais

Europarlamentaras Algirdas Saudargas vasario 27 d. dieną Briuselyje susitiko su Seimo ir Europos Parlamento vertėjais. Lietuvos pirmininkavimui besiruošiantis Seimo ir EP vertėjų kolektyvas su europarlamentarais aptarė būsimo mūsų šalies pirmininkavimo prioritetus, žvelgiant per Europos Parlamento prizmę. Susitikime buvo aptartas lietuvių kalbos statuso klausimas, pastebėta, kad Lietuvos pirmininkavimas yra puiki galimybė mūsų šaliai jį pademonstruoti. Susitikime dalyvavę vertėjai sutiko su A. Saudargo nuomone, kad pirmininkavimo metu į Briuselyje vyksiančius oficialius posėdžius atvyksiantys Lietuvos valdžios atstovai turėtų kalbėti lietuviškai, kadangi tai yra mūsų kultūros dalis, kuria turime didžiuotis, tuo labiau, kad užtikrinamos puikios vertimo galimybės, leidžiančios laisvai reikšti mintis savo gimtąją kalba.
plačiau..

2013-02-27 | Vasario 27 d. EP narys Algirdas Saudargas susitiko su Briuselyje viešinčia Lietuvos bibliotekas atstovaujančia delegacija.

Vasario 27 d. EP narys Algirdas Saudargas susitiko su Briuselyje viešinčia Lietuvos bibliotekas atstovaujančia delegacija. Susitikimo metu buvo diskutuota apie bibliotekų dabartį ir ateitį, aptarta, kaip viešųjų bibliotekų klausimas atspindėtas strateginiuose ES dokumentuose ir apskritai ES politikoje. Taip pat aptarti projekto "Bibliotekos pažangai", kuris ženkliai prisidėjo prie viešųjų bibliotekų įtakos didėjimo, rezultatai, Susitikimo dalyviai išreiškė nuogąstavimus, kad visuomenėje vyrauja klaidingas požiūris į bibliotekas ir skiriama nepakankamai išteklių jų populiarinimui. ES šalyse viešosios bibliotekos vaidina vis svarbesnį vaidmenį tokiose visuomeninio gyvenimo srityse, kaip neformalus mokymas(is), skaitmeninis raštingumas, kūrybinė veikla ir kt., todėl atsiranda natūrali terpė ir galimybė viešosioms bibliotekoms save pristatyti vertingų paslaugų teikėjais. Susitikime buvo nuspręsta ir toliau dalintis informacija apie bibliotekų pažangą, prisidėti prie modernių bibliotekų populiarinimo ir paskatinti Lietuvos valdžios institucijas atkreipti tinkamą dėmesį į viešųjų bibliotekų klausimą.

2013-02-19 | Vasario 19 d. Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas priėmė sprendimą dėl Europos Parlamento sudėties

Vasario 19 d. Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas priėmė sprendimą dėl Europos Parlamento sudėties rengiantis 2014 m. EP rinkimams. Dėl Kroatijos prisijungimo prie Europos Sąjungos, EP narių skaičius tampa per didelis, kadangi ES sutartyje numatytas 751 atstovas. Taigi Komiteto sprendimu 12 šalių, tarp jų ir Lietuva, neteks vienos vietos, o Vokietija - trijų. "Šis kompromisas priimtas po ilgų diskusijų, tačiau sprendimas yra gana pragmatiškas, atsižvelgiantis tiek į šalių gyventojų skaičių, tiek į logiškumo principą", - teigia šio komiteto narys europarlamentaras Algirdas Saudargas. "Balsavimas įvyko daugmaž pagal pranešėjų pasiūlymą. Lietuva gaus vietoj 12 mandatų 11. Ši nuostata, kuri buvo projekte, nelabai buvo judinama. Neturime galimybių kažko geriau tikėtis". Dėl šio Komiteto siūlymo dar turės spręsti Europos Vadovų Taryba, kurioje posėdžiauja valstybių narių vadovai. Planuojama, kad balsavimas plenarinėje sesijoje dėl šio klausimo įvyks kovo 12 dieną.

2013-02-13 | Algirdas Saudargas dalyvavo diskusijoje "Ar baigėsi krizė?" Vilniaus universitete

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ir Europos Parlamento informacijos biuro Lietuvoje suorganizuotoje atviroje paskaitoje-diskusijoje “Ar jau baigėsi krizė?“ Diskusijoje taip pat dalyvavo ir pranešimus skaitė ekonomistas ir sociologas Romas Lazutka, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, ekonomistas Raimondas Kuodis ir Premjero A. Butkevičiaus patarėjas Stasys Jakeliūnas. Gausiai susirinkusiai studentų, dėstytojų ir kitų svečių auditorijai, pranešėjai pateikė savo požiūrį į Lietuvos ir Europos dabartinę situaciją. Ekonomikos teorijomis, faktais ir skaičiais pagrįstą požiūrį į krizę išsakę ekonomikos ekspertai, buvo gana optimistiški, tačiau neskubėjo teigti, kad krizė jau baigėsi. A. Saudargas, kalbėdamas iš politinės perspektyvos, akcentavo, kad svarbiausia krizės priežastis buvo žmonių neatsakingumas. Europarlamentaras mano, kad tol, kol kiekvienas žmogus nepajaus asmeninės atsakomybės, krizė vis grįš ir grįš. Vis dėlto, jo manymu, Europai krizė buvo šiek tiek naudinga, nes žmonės pasijautė atsakingi.
plačiau..