AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

2012-12-21 | Algirdas Saudargas dalyvavo susitikime su LRS Pirmininku ir Europos reikalų komiteto vadovybe

Gruodžio 21 d. Algirdas Saudargas dalyvavo susitikime su LRS Pirmininku V.Gedvilu ir Europos reikalų komiteto vadovybe. Susitikimo metu buvo keičiamasi nuomonėmis apie Lietuvos pasirengimo pirmininkavimui ES Tarybai proceso eigą, pirmininkavimo parlamentinį vaidmenį, iššūkius, su kuriais pirmininkavimo laikotarpiu susidurs Lietuva, bei Vyriausybės ir Seimo bendradarbiavimo su Lietuvoje išrinktais Europos Parlamento nariais plėtojimo perspektyvas.

2012-12-14 | 2012 m. gruodžio 14 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje, Šiaulių r. įvyko renginys „Išminties žodžių prasmė atminties šviesoje“.

2012 m. gruodžio 14 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje, Šiaulių r. įvyko renginys „Išminties žodžių prasmė atminties šviesoje“. Tai renginių ciklo, pradėto 2003 m. apie Barborą Mejerytę – mokytoją, vertėją, rašytoją – veiklos tąsa.
plačiau..

2012-11-30 | Programa "Horizontas 2020" - pakeliui į ES plenarinių posėdžių darbotvarkę

Po ilgų svarstymų ir derybų šią savaitę Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas priėmė poziciją dėl reglamento, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“. Komiteto pozicija aiški ir konkreti - svarbiausia mokslo ir tyrimų srityje išlaikyti konkurencingumą. Tačiau šiam tikslui iškilusi reali grėsmė, kadangi praėjusią savaitę posėdžiavusiai Europos Vadovų Tarybai po didelių diskusijų nepavyko rasti bendro sutarimo dėl 2014-2010 daugiametės finansinės perspektyvos, kurios projekte numatytas ženklus finansavimo sumažinimas būtent konkurencingumo mokslo ir tyrimų srityje skatinimui.
plačiau..

2012-11-14 | Algirdas Saudargas skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis?“ LR Seime

Daugiakalbystė yra pats vertingiausias Europos istorijos palikimas − kiekvieną dieną mes bendraujame įvairiomis kalbomis. Taigi, ar galėsime išgirsti vieni kitus Europoje kalbėdami kiekvienas tik savo gimtąja kalba?
plačiau..

2012-11-09 | Algirdas Saudargas dalyvavo konferencijoje “ Europos Sąjungos politinės ir ekonominės aktualijos”

Lapkričio 9 d. Vilniuje, viešbutyje “Amberton” EP narys Algirdas Saudargas dalyvavo konferencijoje “ Europos Sąjungos politinės ir ekonominės aktualijos”, kurią organizavo Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje kartu su Europos Komisijos Atstovybe.
plačiau..

2012-11-08 | Europos Parlamente pagrindinė "alėja" bus pavadinta Baltijos kelio vardu

Europos Parlamento biuras pritarė Baltijos valstybių europarlamentarų pasiūlymui pagrindinei Europos Parlamento alėjai suteikti Baltijos kelio vardą. Šis pasažas bus pavadintas Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečių garbei, kurie 1989 m. rugpjūčio 23 d. susikibę rankomis sudarė simbolinę 600 kilometrų ilgio žmonių grandinę, nusidriekusią per visas tris Baltijos valstybes ir tokiu būdu visam pasauliui pademonstravo savo laisvės siekį.
plačiau..

2012-10-19 | Apskritasis stalas "Lietuvos valstybės atkūrimas pasaulio politikų akimis"

Spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje įvyko apskritojo stalo diskusija, skirta jaunimui: "Lietuvos valstybės atkūrimas pasaulio politikų akimis". Diskusijoje dalyvavo svečias iš užsienio - buvęs Islandijos Respublikos užsienio reikalų ministras Jon Baldvin Hanibalsson, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Nepriklausomybės akto signataras prof. Vytautas Landsbergis, pirmasis nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas. Diskusijai pirmininkavo Seimo užsienio reiklalų komiteto pirmininkas Emanuelis Zingeris.

2012-09-28 | Algirdas Saudargas lankėsi projekto "Broliai" partizanų apygardose" renginyje Pasvalyje

Rugsėjo 28 dieną EP narys Algirdas Saudargas lankėsi projekto "Broliai" partizanų apygardose" renginyje Pasvalyje, kurio metu įteikė apdovanojimus viktorinos jaunimui nugalėtojams.
plačiau..

2012-09-18 | Kalbos neišsigąsta vėjuotoje Nidoje

Rugsėjo 14–16 d. į prasidedančio rudens vėjų gairinamą Nidą rinkosi jaunieji tyrėjai – lingvistikos specialistai, kalbos filosofai ir visi, kurie domisi kalbos mokslu ar tiesiog ypač vertina žodžio gelmę.
plačiau..

2012-09-18 | EP komitete priimta pozicija dėl trans-europinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento

Antradienį, rugsėjo 18 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete ryškia balsų dauguma priimta komiteto pozicija dėl trans-europinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento. Priimta pozicija atspindi visų Europos Parlamento frakcijų atstovų derybose priimtą kompromisą. Europos Liaudies partijos frakcijai atstovavo parlamentaras Algirdas Saudargas
plačiau..

2012-08-27 | Laisvė atgyja Balandiškyje

Rugpjūčio 24 d. eroparlamentaras Algirdas Saudargas lankėsi Pašušvyje (Radviliškio raj.) vykusios akademinio jaunimo stovyklos “Laivės kovų atmintis: Sajų sodybos Balandiškyje aktualizavimas ir atgaivinimas” uždarymo konferencijoje. Politikas džiaugėsi šių išties budrių ir sąmoningų jaunųjų istorikų iniciatyva tyrinėti ir atgaivinti partizanų rėmėjų Sajų sodybą Balandiškyje bei dalinosi savo patirtimi, pastebėjimais. A. Saudargas akcentavo lietuvių šviesuomenės sugebėjimą gyventi ne tik kad nedejuojant, bet ir suvienytiems gyvo bendro rūpesčio, paverčiančio mus kur kas iškilesniais žmonėmis
plačiau..

2012-07-12 | Kipro pirmininkavimo prioritetų pristatymas pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete

Trečiadienį, liepos 11 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete, kurio narys yra ir Algirdas Saudargas Kipro prekybos, pramonės ir turizmo ministras Neoklis Sylikiotis pristatė savo šalies pirmininkavimo Europos Tarybai prioritetus.
plačiau..

2012-06-28 | Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ pristatymas Lietuvos Mokslų akademijoje

Ketvirtadienį, birželio 28 d. 10 val. Lietuvos Mokslų Akademijos salėje buvo pristatyta pirmą kartą Lietuvoje rengiama Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“. Ši iniciatyva skirta bent 7-ose ES šalyse surinkti ne mažiau milijono piliečių parašų, kad Europos Komisijos lygiu būtų peržiūrėta gyvybės apsaugos ES teisinė bazė bei mokslinių tyrimų, susietų su embrionų destrukcija, finansavimas. Piliečių iniciatyvą pristatė Europos Parlamento nariai Jaime Mayor Oreja (Ispanija) ir Algirdas Saudargas (Lietuva).
plačiau..

2012-06-21 | A. Saudargas: “ Kalbos technologijos - lygiavertė galimybė žmonėms prieiti prie informacijos ir žinių“

Birželio 20-21 d. Briuselyje vyko dviejų dienų META-NET meistriškumo tinklo organizuojama konferencija, kurioje įžanginę kalbą sakė Europos Parlamento narys - Algirdas Saudargas. Konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skirta daugiakalbiškumui, daugiakalbės informacinės visuomenės iššūkiams ir galimybėms, mažoms kalboms skirtų technologijų vystymui ir inovacijoms.
plačiau..

2012-05-30 | Energetikos infrastruktūrų plėtimas - būtina sąlyga bendrai rinkai veikti

Trečiadienį, gegužės 30 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete vyko pranešimo dėl trans-europinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento svarstymas. Šis Komisijos pasiūlytas teisės aktas yra svarbus žingsnis užtikrinant visišką energetikos vidaus rinkos integraciją
plačiau..

2012-05-04 | Algirdas Saudargas lankėsi Bazilionų vidurinėje mokykloje

Gegužės 4 dieną europarlamentaras Algirdas Saudargas lankėsi Šiaulių rajone, Bazilionų vidurinėje mokykloje. Susitikimas prasidėjo EP nario biuro darbuotojų parengta viktorina moksleiviams, kurioje 18 moksleivių, pasidalinę į 6 komandas po 3 dalyvius, rungėsi dėl kelionės į Europos Parlamentą
plačiau..

2012-05-03 | Europa atvira piliečių iniciatyvoms

Milijonas ES piliečių parašų iš ne mažiau kaip 7 ES šalių gali tapti lemiamu veiksniu formuojant Europos Komisijos darbotvarkę.
plačiau..

2012-04-28 | Algirdas Saudargas dalyvavo apdovanojant 10-osios ES gamtos mokslų olimpiados nugalėtojus

Balandžio 22-29 dienomis Vilniuje vyko 10-oji Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiada, pirmą kartą Lietuvoje subūrusi jaunuosius mokslo talentus net iš 25 ES valstybių. Šiame komandiniame konkurse jaunieji mokslininkai varžėsi komandomis, atlikdami praktines užduotis.
plačiau..

2012-04-04 | EURONEST: energetinis saugumas- pagrindinis iššūkis. Algirdo Saudargo pasisakymas EURONEST Parlamentinėje Asamblėjoje Baku balandžio 2-4 dienomis

„ Kartu su Rytų Europos valstybėmis turime sukurti sąlygas didesniam Rytų Europos partnerių įtraukimui į bendrąją energetikos šaltinių rinką, kuri būtų atvira visiems gamintojams. Mes remiame Rytų Europos partnerių vykdomą energijos gamybos ir transporto struktūrų privatizavimą, išskaidymą ir pavertimą pelno šaltiniu“, -sakė EP narys Algirdas Saudargas, buvęs Lietuvos Užsienio reikalų ministras ir Ataskaitos apie energetinį saugumą, atsinaujinančius energetinius išteklius, efektyvumą ir infrastruktūrą pranešėjas. Ši ataskaita buvo patvirtinta EURONEST Parlamentinės Asamblėjos sesijoje Baku balandžio 2-4 dienomis.
plačiau..

2012-03-20 | "Horizontas 2020": ES ateitis priklauso nuo mokslo ir inovacijų

Kovo 20 dieną Europos Parlamente įvyko Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto viešasis klausymas dėl Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos "Horizontas 2020".
plačiau..

2012-03-11 | Kovo 11-osios signataro Europos Parlamento nario A. Saudargo vizitas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje

Kovo 11-osios vakarą seminarijoje lankėsi Kovo 11-osios akto signataras, Europarlamento narys Algirdas Saudargas. Jis konferencijų salėje susitiko su seminarijos bendruomene ir skaitė pranešimą apie Kovo 11-osios akto reikšmę Lietuvai bei Lietuvos Nepriklausomybės aktualijas ir perspektyvas Europos Sąjungoje.
plačiau..

2012-03-09 | Algirdas Saudargas lankėsi Onuškio vidurinėje mokykloje

Kovo 9 dieną europarlamentaras Algirdas Saudargas lankėsi Onuškio vidurinėje mokykloje. Susitikimas prasidėjo viktorina, kurioje net 7 moksleivių komandos po 3 dalyvius rungėsi dėl kelionės į Europos Parlamentą. Į viktorinos klausimus apie įvykius ir žmones, atvedusius Lietuvą į Nepriklausomybę, geriausiai sekėsi atsakinėti dviems abiturientų komandoms
plačiau..

2012-02-28 | 2013 -ieji - Europos piliečių metai

Vasario 28 dieną Konstitucinių reikalų komitete, kurio narys yra Algirdas Saudargas, buvo diskutuojamas nuomonės projektas dėl Europos piliečių metų (2013 m.).
plačiau..

2012-02-23 | Algirdas Saudargas dalyvavo diskusijoje “Ar baltų laikas jau praeityje?“

Vasario 23 d. Knygų mugėje vyko diskusija „ Ar baltų laikas jau praeityje?“ Diskutuoti apie tai, kas gali išlaikyti baltų tautas, susirinko įvairūs kultūros pasaulio žmonės.
plačiau..

2012-02-11 | Algirdui Saudargui įteiktas apdovanojimas "Už nuopelnus Vilniui ir tautai"

Vasario 11 d. Algirdas Saudargas dalyvavo Lietuvos valstybės Nepriklausomybės pripažinimo 21-ųjų metinių minėjime Signatarų namuose. Renginio metu buvo buvo pristatyta dokumentinė medžiaga apie Lietuvos pripažinimą, išklausyti Nepriklausomybės akto signataro, europarlamentaro prof. Vytauto Landsbergio, pirmojo LR užsienio reikalų ministro Algirdo Saudargo, LRS pirmojo užsienio reikalų komisijos pirmininko Emanuelio Zingerio pasisakymai. Algirdui Saudargui, Emanueliui Zingeriui ir Lietuvą pripažinusios Islandijos tuometiniam užsienio reikalų ministrui Jon Baldvin Hannibalsson buvo įteikti Pirmojo laipsnio apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“.

2012-01-26 | EURONEST posėdyje aptarti energetiniai ES ir Rytų kaimynystės šalių iššūkiai

Sausio 26 dieną Europos Parlamente vykusiame EURONEST parlamentinės asamblėjos Energetikos saugumo komiteto posėdyje A. Saudargas kartu su Azerbaidžano parlamentaru Rasimu Musabeyovu pristatė bendrai parengtą pranešimą energetikos ES ir Rytų partnerėse tema. Šiuo pranešimu siekiama nubrėžti gaires ir įvardinti pagrindines priemones, padėsiančias užtikrinti Rytų partnerystės valstybių ir Europos Sąjungos energetinį saugumą, toliau vystyti bei plėtoti bendrus atsinaujinančios energetikos, energetikos efektyvumo didinimo bei energetikos infrastruktūros projektus.
plačiau..

2012-01-19 | Plenarinė sesija Strasbūre: Europos Parlamento pirmininko rinkimai, Danijos pirmininkavimas bei politinės kontraversijos Vengrijoje

Sausio 16-19 dienomis Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre vyko rinkimai į Europos Parlamento pirmininko, jo pavaduotojų ir kvestorių vietas. Sausio 17 dieną iš trijų kandidatų (Martinas Shulzas, Diana Wallis ir Nirj Deva), iškėlusių savo kandidatūrą į EP Pirmininko postą, slapto balsavimo metu buvo išrinktas vokietis Martinas Schulzas iš Socialistų ir demokratų aljanso frakcijos. Jis pakeitė iki šiol EP vadovavusį Jerzy Buzek. M. Schulzas Parlamentui vadovaus iki 2014 m. birželio mėnesio. Sausio 18 d. buvo išrinkti 14 EP pirmininko pavaduotojų ir 5 kvestoriai, kurie kartu su EP pirmininku sudaro Parlamento Biurą. Biuras nustato Parlamento vidaus taisykles, rengia preliminarų EP biudžeto projektą, taip pat sprendžia administracinius bei organizacinius reikalus.
plačiau..