AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

2009-12-17 | Europos parlamentas patvirtino Europos Sąjungos biudžetą

Po kelių mėnesių įtemtų derybų Parlamentas didele dauguma patvirtino 2010 m. ES biudžetą. Jo įsipareigojimų asignavimai sudarys apie 141,5 mlrd. eurų, o mokėjimų asignavimai – apie 123 mlrd. eurų, kas yra 2,5 milijardais daugiau nei pradiniame Komisijos pasiūlyme. Naujame biudžete taip pat numatyta skirti lėšų Europos ekonomikos gaivinimui.

2009-12-16 | Įteikta Sacharavo premija už minties laisve

Plenarinės sesijos metu „Memorial" - Rusijos žmogaus teisių gynimo organizacijai buvo įteikta Sacharovo premija už minties laisvę. Ši nevyriausybinė organizacija pradėjo savo veiklą norėdama priminti visus nukentėjusius nuo represijų Stalino valdymo laikmečiu, tačiau palengva tapo pagrindine kovotoja Rusijoje už pilietines teise. „Memorial" viešina tiesą apie žmogaus teisių pažeidimus dabartinėje Rusijoje bei kaimyninėse šalyse, gina pabėgėlius, diskriminacijos ir politinio persekiojimo aukas.
plačiau..

2009-12-16 | Patvirtintos EURONEST darbo tvarkos taisyklės

Šiandien didele dauguma buvo priimtas Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių parlamentinės asamblėjos (EURONEST) įkuriamasis aktas ir darbo tvarkos taisyklės. Pagal jį Asamblėja bus sudaryta iš 60 Europos Parlamento narių ir po 10 narių iš visų Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Baltarusijos nacionalinių parlamentų).
plačiau..

2009-12-15 | A.Saudargas stebės prezidento rinkimus Ukrainoje

Europos parlementas įsteigė rinkimų stebėtojų grupę Ukrainos prezidento rinkimams, kurioje dalyvaus ir Algirdas Saudargas. Rinkimai vyks kitų metų sausio 17d.

2009-12-13 | A. Saudargas: pastačius Nord Stream dujotakį, nei eventuali dujų saugykla, nei galimas suskystintų dujų terminalas nesugebės užtikrinti ilgalaikio dujų tiekimo Lietuvai

Trečiadienį Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete svarstant reglamento dėl dujų saugumo tiekimo projektą Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, kalbėdamas apie Baltijos regiono energetinio saugumo užtikrinimą, teigė, kad pastačius Nord Stream dujotakį, nei eventuali dujų saugykla, nei galimas suskystintų dujų terminalas nesugebės užtikrinti ilgalaikio dujų tiekimo Lietuvai.
plačiau..

2009-12-11 | Algirdas Saudargas dalyvavo diskusijoje apie pastatų modernizavimą

2009 m. gruodžio 11 dieną Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas Vilniuje surengė apskrito stalo diskusiją „Pastatų energetinis efektyvumas".
plačiau..

2009-12-01 | A.Saudargas dalyvavo "Europos Baltijos" grupės posėdyje

Gruodžio 1 d. įvyko Europos Parlamento neformalios „Europos Baltijos“ intergrupės posėdis. Posėdžio metu buvo keičiamasi nuomonėmis dėl energetikos ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimo reglamento.

2009-12-01 | Gimtosios kalbos ir kultūros sargyboje

Jokia aukštoji kultūra nesilaiko be gimtosios kultūros“, - mokslinėje konferencijoje „Šiandieninė Lietuvos visuomenė ir iššūkiai lituanistikai“ teigė europarlamentaras Algirdas Saudargas. Lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto ir Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos organizuotame renginyje A. Saudargas skaitė pranešimą tema „Gimtoji kalba ir kultūrų atskirtis skaitmeninėje visuomenėje“.
plačiau..

2009-11-28 | Europa susitarė dėl pastatų ateities

Derybose tarp Europos Tarybos ir Europos Parlamento buvo pasiektas politinis susitarimas dėl pastatų energinio naudingumo direktyvos naujos redakcijos. Parlamentaras Algirdas Saudargas derybose atstovavo Europos Liaudies politinei partijai (ELP).
plačiau..

2009-11-27 | Gimtosios kalbos ir kultūros sargyboje

Jokia aukštoji kultūra nesilaiko be gimtosios kultūros“, - mokslinėje konferencijoje „Šiandieninė Lietuvos visuomenė ir iššūkiai lituanistikai“ teigė europarlamentaras Algirdas Saudargas. Lapkričio 27 d. Vilniaus universiteto ir Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos organizuotame renginyje A. Saudargas skaitė pranešimą tema „Gimtoji kalba ir kultūrų atskirtis skaitmeninėje visuomenėje“.
plačiau..

2009-11-24 | Algirdas Saudargas dalyvavo konferencijoje "Energijos efektyvumas 2009"

Vakar (2009-11-24) įvyko konferencija "Energijos efektyvumas 2009", kurią surengė Skandinavijos šalių ambasados, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, Švedijos prekybos taryba, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.
plačiau..

2009-11-20 | Rytų partnerystė stiprinta Vilniuje

Š. m. lapkričio 20 d. Europos parlamento narys Algirdas Saudargas dalyvavo LR Seime vykusioje konferencijoje „Rytų partnerystės politika Baltarusijos atžvilgiu. Lietuvos vaidmuo”.
plačiau..

2009-11-19 | A.Saudargas dalyvavo konferencijoje

Algirdas Saudargas lapkričio 19 d. dalyvavo Lietuvių kalbos instituto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje “Nuo Konstantino Sirvydo iki didžioje žodyno” ir pasisakė apskrito stalo diskusijoje “Kognityvinė leksikos analizė ir leksikografija”.

2009-11-17 | Algirdas Saudargas susitiko su Baltarusijos opozicijos lyderiais

Algirdas Saudargas dalyvavo darbiniuose pietuose su Baltarusijos demokratinės opozicijos lyderiais. Delegaciją sudarė: Aliaksandr Milinkevich - judėjimo „Už laisvę primininkas, Alaksej Janukevich - Baltarusijos Liaudies fronto partijos pirmininkas, Paval Sieviarynec - Baltarusijos Krikščionių demokratų vice-pirmininkas, Yury Hubarevich- judėjimo „Už laisvę" vice pirmininkas ir Andrey Klimov - Suvienytos pilietinės partijos narys.
plačiau..

2009-11-13 | Komitete vyko svarstymai dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių

Europos konstitucinių reikalų komitetas didele dauguma priėmė pranešimą dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi.
plačiau..

2009-11-09 | Komitete diskutuojama apie dujų tiekimo saugumą

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete vyko trumpasis klausymas dujų tiekimo saugumo tema. Klausymas organizuojamas prieš pradedant diskusijas dėl neseniai komisijos pateikto naujo reglamento "dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių".
plačiau..

2009-11-03 | Komitete vyko svarstymai dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių

Europos konstitucinių reikalų komitetas didele dauguma priėmė pranešimą dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi.
plačiau..

2009-10-31 | A.Saudargas dalyvavo Baltarusijos krikščioniškosios demokratijos steigiamoji konferencija

Baltarusijos krikščioniškosios demokratijos steigiamoji konferencija įvyko Spalio 31 d. Minske. Nepaisant to, kad Kongreso vieta buvo numatyta tik dieną prieš, organizatoriai sugebėjo surinkti 311 delegatų ir apie 300 svečių.
plačiau..

2009-10-29 | A.Saudargas remia knygos apie Romus išleidimą

Spalio 29 dieną Algirdo Saudargo biure Vilniuje apsilankė ponia Vida Beinortienė, panevėžietė, dviejų vertimų į esperanto kalbą autorė (Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas" ir Antano Poškos „Rekviem").
plačiau..

2009-10-27 | ES-Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete Kijeve posėdžiavo ir Europos Liaudies Partijos frakcijos nariai

Inese Vaidere (Latvija), Andrzejus Grzybas(Lenkija) ir Algirdas Saudargas (Lietuva) dalyvaudami ES-Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdyje aiškiai parodė, kad Ukraina turi daug draugų Europoje.
plačiau..