AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

ITRE komitete dėmesys Energetinei sąjungai ir Junkerio planui

2015-03-26

Šią savaitę Algirdas Saudargas dalyvavo pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje, kuriame didelis dėmesys buvo skirtas energetinei sąjungai. Šis klausimas ypatingai svarbus Algirdui Saudargui, rengiant Europos Parlamento pranešimą dėl Europos energetinio saugumo strategijos.


Komitete aptarti tolesni energetinės sąjungos strategijos įgyvendinimo veiksmai, apsikeista nuomonėmis su Komisijos pirmininko pavaduotoju Maroš Šefčovič, atsakingu už energetikos sąjungą. Komisaras Šefčovič pabrėžė, kad svarbu sukurti vieningą vidaus energijos rinką, kuri padės užtikrinti nenutrūkstamą tiekimą į visus regionus. Didelis dėmesys bus skiriamas ir energetinio saugumo užtikrinimui - svarbu parodyti, kad solidarumas ir pasitikėjimas tarp valstybių narių nebūtų tik tušti žodžiai, privalu užtikrinti laisvą energetikos judėjimą tarp sienų - tai turėtų tapti "penktąją ES laisve", turime siekti energetikos veiksmingumo bei taip pat mažinti ekonomikos priklausomumą nuo išmetamo anglies dioksido - teigė komisaras. EK klimato politikos ir energetikos komisaras Miguel Arias Canete pabrėžė, kad būtina stiprinti regioninį bendradarbiavimą, reikia geresnės valdysenos, siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės laikytųsi priimtų įsipareigojimų. Komisaras atkreipė dėmesį į  reguliuojamų energijos kainų kliūtis. Jis taip pat pabrėžė, kad svarbu padidinti pastatų efektyvumą, ir skatinti atsinaujinančių šaltinių naudojimą. Rudenį Europos Komisija pateiks pirmąją energetinės sąjungos ataskaitą. Komiteto posėdžiuose šią savaitę taip pat didelis dėmesys skirtas ir Junkerio planui. Daugiau kaip 300 milijardų eurų investicijų planas turi išjudinti sustingusią Europos ekonomiką, kurti darbo vietas bei didinti Europos Sąjungos konkurencingumą pasaulyje. Visgi, Europos Parlamente kilo klausimų dėl lėšų valdymo bei projektams taikomų kriterijų.


atgal..