AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Europos energetinio saugumo strategijos projektas.

2015-01-21

2015 m. sausio 21 d. Europos Parlamente (EP) vykusiame Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto posėdyje buvo svarstomas EP pranešimo dėl Europos energetinio saugumo strategijos projektas. EP pranešimo dėl Europos energetinio saugumo strategijos rengėjas Algirdas Saudargas pristatydamas pranešimo projektą, sakė, jog pirmoji pranešimo dalis yra skirta šiuo metu kuriamai Europos energetikos sąjungai, o kitose pranešimo dalyse išskiriami vidaus bei išorės Europos Sąjungos (ES) energetinio saugumo aspektai.


Pranešime dėmesys sutelkiamas į ateitį, į instrumentus, reikalingus energetinio saugumo stiprinimui. Pasak A.Saudargo, Europos energetikos sąjungos sukūrimas ir yra vienas tų instrumentų. Šį pavasarį Europos Komisija turi pateikti komunikatą apie Europos energetikos sąjungos sukūrimą. Šios sąjungos vienu iš ramsčių ir bus energetinis saugumas.


Kalbėdamas apie energetinio saugumo vidaus apsektus, pranešėjas išskyrė energijos poreikio mažinimą, vietos energijos gamybos didinimą, kur svarbu ne tik šaltiniai, bet ir vidaus energetikos technologijų plėtojimas. Pagrindinis tikslas - visiškai integruotos energijos vidaus rinkos sukūrimas.

Apžvelgdamas energetinio saugumo išorės apsektus, EP narys pabrėžė išorės tiekimo įvairinimo svarbą. Ir šioje srityje svarbu ne tik tiekimo keliai, jų patikimumas, bet ir pačių tiekėjų patikimumas. Trečiųjų valstybių įmonės privalo laikytis visų ES teisės aktų reikalavimų. Šioje srityje ES privalo kuo labiau koordinuoti savo veiksmus, siekti vieningos pozicijos bei kalbėjimo vienu balsu.

Apibendrindamas pranešimo tekstą A. Saudargas pabrėžė, kad visas pirminiam pranešimo tekstui pataisas nagrinės itin atsakingai ir sieks į juos atsižvelgti, kad galutiniame pranešimo tekste būtų atspindėti visi probleminiai klausimai, svarbūs ES energetiniam saugumui užtikrinti. 

 


atgal..