AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

ES turėtų būti aktyvesnė sprendžiant Ukrainos problemas

2015-01-15

"Europos Sąjunga turėtų būti pasiruošusi duoti stiprų ir principingą atsaką į krizę Ukrainoje, kurią sukėlė agresyvūs Rusijos veiksmai. Šiuo klausimu ES dirba daug, bet vis dar nepakankamai. Dažnai dirbame per mažai, svarbus sprendimus priimame per vėlai, stokojame principingumo. Kol kas mes nublankstame prieš tokias organizacijas kaip Jungtinės Tautos, Raudonasis Kryžius, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, taip pat prieš kai kurias pavienes ES nares. Be to, ES trūksta ryžto vadinti dalykus tikrais jų vardais: karą - karu, terorizmą - terorizmu" - teigė Jacek Saryusz-Wolski, Europos liaudies partijos vicepirmininkas užsienio reikalams ir derybininkas Rezoliucijai dėl įvykių Ukrainoje bei ES pozicijos Rusijos klausimu.


Rezoliucijoje aiškiai ir nedviprasmiškai smerkiami Rusijos veiksmai Ukrainoje bei pritariama ES sankcijoms Rusijai. Rezoliucijoje, kuriai pritarė visos didžiosios Europos Parlamento frakcijos, Ukrainos valdžia raginama toliau vykdyti ekonomines bei politines reformas ir kovoti su šalyje paplitusia korupcija. Joje taip pat akcentuojama ES šalių energetinės nepriklausomybės svarba, pabrėžiant būtinybę diversifikuoti dujų tiekimą ES šalims.


J. Saryusz-Wolski teigimu, padėdama Ukrainai, ES tuo pačiu rūpinasi ir savo pačios saugumu, o Rusijos veiksmai Ukrainoje turi būti traktuojami taip pat kaip ir bet kuris terorizmas. Jis pripažino, jog įvykdyti reikiamas reformas Ukrainai nebus paprasta, tačiau jos yra būtinos, siekiant užsitikrinti geopolitinį saugumą

Daugiau informacijos Europos liaudies partijos veiklą rasite:

http://www.eppgroup.eu/lt


atgal..