AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

ES reikalingi ilgalaikiai sprendimai siekiant energetinio saugumo

2014-11-06

Lapkričio 5 dieną Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete vyko klausymai "ES energetinio saugumo strategija vidaus energijos rinkos sąlygomis", kurie buvo surengti EP nario Algirdo Saudargo rengiamo pranešimo pagrindu.


Klausymų, kuriuos moderavo Komiteto pirmininkas Jerzy Buzekas, tikslas buvo pasidalinti įžvalgomis bei nuomonėmis dėl Europos energetinio saugumo strategijos atsižvelgiant į skirtingus energijos šaltinius, įvairių regionų specifiką bei geopolitinę situaciją.

 

Pirmą pranešimą skaitęs energetikos ekspertas Romas Švedas pateikė platesnį požiūrį į Europos energetinį saugumą, išskirdamas, kokias pamokas Europos Sąjunga išmoko bei kokie tolimesni iššūkiai laukia. R. Švedas pabrėžė, kad vien turėti strategiją neužtenka - reikia aiškiai suvokti, kokia yra realybė ir kiek ją atitinka įvairūs esami bei planuojami energetiniai projektai. Anot R. Švedo, Europos Sąjunga susiduria su trimis pagrindiniais energetinio saugumo iššūkiais: pirma, energetika yra naudojama kaip įrankis silpninti demokratiją ir liberalizmą, antra, praktiškai kiekvienas naujas strateginės svarbos energetikos projektas susiduria su nuolatinėmis informacinėmis atakomis, kurių tikslas yra diskredituoti juos ir sukelti ekonominę bei politinę destrukciją ir trečia, pačiame Europos Sąjungos viduje trūksta politinės valios priimant svarbius sprendimus, reikalingus siekiant sukurti energijos vidaus rinką.     

 

Čekijos Užsienio reikalų ministerijos nepaprastasis įgaliotinis energetinio saugumo klausimams Vaclav Bartuška klausymuose kalbėjo apie priemones, kaip sumažinti ES priklausomybę nuo kaimyninių šalių. Anot V. Bartuškos, Rusijos - Ukrainos krizė dar kartą įrodė, kad energetika nėra vien ekonominė priemonė. Tad norint atremti politinius iššūkius, ES turi tapti viena jėga energetikos srityje. 

Florencijos universiteto fizikinės chemijos profesorius Ugo Bardi aptarė iškastinių angliavandenilių produkcijos tendencijas, o Rytų Viduržemio jūros regiono specifiką pristatė Charles Ellinas, Kipro Natūralių angliavandenilių kompanijos vadovas. Apie atsinaujinančių išteklių svarbą ES energetikos strategijoje kalbėjo Europos atsinaujinančios energetikos federacijos pirmininkė Doerte Fouquet. Ji pabrėžė, kad globalus saugumas gali būti užtikrinamas perėjus prie atsinaujinančios energetikos ir energijos vartojimo efektyvumo.

 

EP narys Algirdas Saudargas apibendrindamas diskusiją džiaugėsi, kad pavyko išsamiau aptarti visas strategijoje minimas problemas naftos, dujų, branduolinės energetikos, atsinaujinančių išteklių bei energijos efektyvumo srityse. Tačiau tam, kad turėtume veiksmingą strategiją, visų pirma turime susikoncentruoti ne į trumpalaikius sprendimus ateinančiai žiemai, o pažvelgti į ilgalaikę perspektyvą. "Politinės įtampos neišvengsime, energetikos sektoriuje geopolitiniai aspektai visuomet ims viršų, todėl turime, pasitelkę išsamias technines ir ekonomines analizes, šiuos iššūkius atremti", - kalbėjo A. Saudargas. Anot jo, neteisingai kalbame ir apie energetinės priklausomybės mažinimą: pagal prognozes energetinė priklausomybė ateityje tik didės, tad mūsų tikslas yra diversifikuoti priklausomybės naštą ir neleisti tai priklausomybei didėti.  


atgal..