AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Energetinio saugumo strategija

2014-09-26

Šių metų gegužę Europos Komisija išleido komunikatą dėl Europos energetinio saugumo strategijos, kurį Europos Parlamentas nusprendė įvertinti ir pateikti savo siūlymus dėl naujų ar esamų nuostatų. Visa tai suguls į atskirą Europos Parlamento pranešimą, kurį parengti Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komitetas patikėjo europarlamentarui Algirdui Saudargui, šiame komitete dirbančiam jau antrą kadenciją


„Turėsiu parengti Europos Parlamento poziciją atsižvelgdamas į skirtingų EP frakcijų pastabas bei pasiūlymus. Tai atsakinga užduotis, kadangi ne visada lengva rasti kompromisą tarp skirtingų politinių grupių, skirtingų valstybių interesų, o ypač tokioje svarbioje srityje kaip energetika“, - savo būsimuosius iššūkius apibendrino europarlamentaras.

„Komisijos išleistas komunikatas labai sveikintinas ypač šiandieninėje susiklosčiusioje situacijoje, kai politiniai svertai ima viršų ir dėl to dauguma valstybių bet kada gali tapti išorinių veiksnių įkaitėmis“, - sakė A. Saudargas. Anot jo, Komisijos strategija išsamiai nušviečia esamą Europos energetinio saugumo situaciją, pateikia vertinimus, kas jau yra padaryta bei kokie yra pasiekimai stiprinant infrastruktūrą ir įvairinant tiekėjus, tačiau nepakankamai atsižvelgia į ES pažeidžiamumą ir energetinę priklausomybę nuo Rusijos, kuri šiandien linkusi diktuoti savo taisykles.

„Jau kuris laikas Europos Parlamente kalbame apie Europos energijos vidaus rinkos sukūrimą iki 2015 metų, tačiau terminas artėja, o darbų dar nepadaryta daug“, - pabrėžė EP narys. Jis pažymėjo, kad nors jo atstovaujama didžiausia Europos Parlamento Europos liaudies partijos  frakcija visuomet pasisakė už kiek įmanoma gilesnę integraciją energetikos srityje, kuri galiausiai virstų energijos sąjunga, už energetinių salų panaikinimą, energetinio efektyvumo skatinimą, tačiau „šiandieninėje situacijoje dar tikrai negalime vadintis realiai veikiančia energijos bendruomene, o Komisijos komunikate pasigendama konkrečių mechanizmų, kaip bus siekiama šių tikslų“.

„Taigi pranešime reikės sustiprinti nuostatas dėl energetinės nepriklausomybės,  labiau išryškinti priemones didinančias atsparumą Rusijos veiksniui bei akcentuoti strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo mechanizmus“, - akcentavo A. Saudargas.  

Savo vertinimą dėl Europos energetinio saugumo strategijos ketina pateikti ir Europos Sąjungos Taryba, o Parlamentas galutinę rezoliuciją, tikimasi, priims kitų metų pavasarį.

EPP group informacija


atgal..