AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

A. Saudargas: Turime užtikrinti į žmogų orientuotą ir etišką dirbtinį intelektą

2019-02-12

Europos Parlamentas patvirtino savo siūlymus Europos Sąjungos dirbtinio intelekto ir robotikos strategijai, kuri bus svarbi Europos pramonės politikos dalis.


„Dirbtinis intelektas sparčiai besivystanti technologija. Jos poveikis mūsų kasdieniam gyvenimui vis didesnis ir, kaip matome, gali turėti ir neigiamų aspektų, kuriems būtina užkirsti kelią“, – tvirtina Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, dalyvavęs šios strategijos rengime.

Anot A. Saudargo, jau dabar ši technologija padeda pasiekti geresnių rezultatų daugelyje sričių: medicinoje geriau diagnozuojant ligas, energetikoje optimizuojant energijos gamybą ir vartojimą, žemės ūkyje mažinant pesticidų poreikį, geriau prognozuojant orus ir t.t..., technologijoms sparčiai žengiant į priekį, artimoje ateityje ji taps vis svarbesnė Europos pramonės dalis.

„Asmeninių duomenų apsaugos, manipuliavimo nuomone, automatinės internetinės propagandos, melagingų naujienų bei neapykantos kurstymo iššūkių kontekste visuomenės pasitikėjimas technologija bus vienas iš pagrindinių dirbtinio intelekto plėtros sėkmės veiksnių“, – pažymėjo politikas.

Europos Sąjunga pirmoji inicijavo etinio, visuomenei svarbiomis vertybėmis pagrįsto ir saugaus dirbtinio intelekto vystymo strategiją. "Tik visuomenės pasitikėjimą keliantis dirbtinis intelektas užtikrins Europos lyderystę ir konkurencingumą šioje srityje, todėl privalu įtvirtinti algoritmų skaidrumą ir paaiškinamumą bei išspręsti atsakomybės klausimus", – teigia A. Saudargas.

Kadangi dirbtinis intelektas ir robotika turės didelės įtakos darbo rinkai ir visuomenei, Europos Parlamentas ragina valstybes nares bei verslą pritaikyti mokymosi programas, investuoti į savo darbo jėgos apmokymą bei perkvalifikavimą, didinti išlaidas moksliniams tyrimams.

Parlamentaras atkreipė dėmesį, kad Europa privalo investuoti ir į kibernetinį saugumą bei savo technologinę nepriklausomybę: sukurti tinkamą infrastruktūrą, duomenų centrus, debesiją ir komponentus.

Pagal ELP frakcijos EP pranešimą spaudai 

 


atgal..