AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

A. Saudargas: Energetinis saugumas – vienas svarbiausių ES prioritetų

2015-05-07

Šiandien Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas patvirtino Europos Parlamento nario Algirdo Saudargo parengtą pasiūlymą dėl Europos energetikos saugumo strategijos, kuriame numatoma gerinti energetinio saugumo sistemą.

"Mums labai svarbu nustatyti aiškią Europos energetikos politiką, taigi šio pranešimo tikslas yra nustatyti pagrindines sritis, kur reikėtų imtis veiksmų Europos lygiu, siekiant užtikrinti mūsų energetikos saugumą. Turime užtikrinti stabilumą ir numatomumą privatiems investuotojams ir paruošti dirvą būsimiems dideliems energetikos projektams ir perėjimui prie naujo energetikos modelio ", - sakė Saudargas.


Pranešimas nukreiptas į ilgalaikius strateginius tikslus ir apima konkrečius veiksmus padėsiančius mažinti energijos poreikį, didinti vietinių energijos išteklių gamybą, plėtoti energetikos technologijas ir užtikrinti visiškai integruotą ir gerai veikiančią energijos vidaus rinką bei solidarumo ir koordinavimo mechanizmus.

 

Pranešimas apima svarbiausius Europos energetikos Sąjungos aspektus, susijusius su energetiniu saugumu su aiškia takoskyra tarp ES vidaus ir išorės politikos priemonių.

 

"Energetinis saugumas yra vienas iš pagrindinių Energetikos Sąjungos ramsčių. Komisijos atlikto dujų sektoriaus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai parodė ypatingą Valstybių narių pažeidžiamumą ", pabrėžė Saudargas ir pridūrė, kad energetinis saugumas yra ne tik bendros diplomatijos su kaimyninėmis šalimis klausimas.

 

Saudargas taip pat pabrėžė būtinybę skatinti vietos energijos gamybą ir plėtoti energetikos technologijas. “Turėtume remti mūsų technologinius pajėgumus, mūsų tyrimus ir mokslą. Mes esame žaliavų importu../../../otojai__tačiau_turime_i_scaron.css;laikyti technologinę  lyderystę pasaulyje ".

 

Kalbėdamas apie išorės politiką, Saudargas pabrėžė energijos tiekimo maršrutų ir šaltinių įvairinimo svarbą: "Mes turime ne tik kalbėti apie maršrutus, bet pirmiausia užtikrinti, kad maršrutai būtų nukreipti į patikimus tiekėjus. "

 

"Trečiųjų šalių bendrovės privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų. Įvykiai su Rusija rodo, kad, kalbant apie dujų tiekimą, daugiau dėmesio reikėtų skirti dujų tiekimo infrastruktūros tobulinimui ir tolesnei plėtrai su patikimais partneriais Norvegijoje, pietiniame dujų koridoriuje ir Viduržemio jūros dujų mazge. "

 

Užbaigdamas jis pabrėžė Europos Sąjungos kalbėjimo “vienu balsu” svarbą: " ES turėtų parengti patikimą ir skaidrią valdymo sistemą, kuria būtų galima padėti užtikrinti, kad ES pasiektų savo energetikos politikos tikslus."

 

Galutinis dokumento priėmimas numatytas Europos Parlamento plenariniame posėdyje birželį Strasbūre .


atgal..