AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

A. Saudargas: pastačius Nord Stream dujotakį, nei eventuali dujų saugykla, nei galimas suskystintų dujų terminalas nesugebės užtikrinti ilgalaikio dujų tiekimo Lietuvai

2009-12-13

Trečiadienį Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete svarstant reglamento dėl dujų saugumo tiekimo projektą Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, kalbėdamas apie Baltijos regiono energetinio saugumo užtikrinimą, teigė, kad pastačius Nord Stream dujotakį, nei eventuali dujų saugykla, nei galimas suskystintų dujų terminalas nesugebės užtikrinti ilgalaikio dujų tiekimo Lietuvai.


Diskusijų metu europarlamentaras A. Saudargas pritarė, kad rinkos mechanizmai turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant dujų tiekimo saugumą, tačiau pabrėžė, kad šiame kontekste Baltijos regionas yra išskirtinėje padėtyje. A. Saudargas pažymėjo, kad šis regionas būdamas nesujungtas su Europos dujų rinka yra visiškai priklausomas nuo vienintelio tiekėjo - Gazprom'o, o reglamente numatytos dujų saugumo priemonės bus veiksmingos tik trumpalaikiams tiekimo sutrikimams. Taigi, Baltijos šalims visų pirma reikėtų išspręsti integravimosi į Europos dujų rinką klausimą. Lietuvai šiuo metu vienintelis dujų tiekimo iš Rusijos saugiklis yra Kaliningrado sritis. Pastačius Nord Stream'o dujotakį, niekas negali garantuoti, kad nebus nutiesta tiesioginė atšaka į Kaliningradą, o tuo pačiu nutrauktas dujų tiekimas į Lietuvą. Tuomet nei eventuali dujų saugykla, nei galimas suskystintų dujų terminalas nesugebės užtikrinti ilgalaikio dujų poreikio. A Saudargas pabrėžė, kad reglamente šitas klausimas turėtų būti atspindėtas.

Reglamentas dėl dujų saugumo tiekimo buvo pasiūlytas po 2009 m sausio mėnesį įvykusios Rusijos ir Ukrainos dujų tiekimo krizės, kurios metu milžiniškus nuostolius patyrė Vidurio Europos gyventojai ir pramonė.

Reglamentu siekiama geriau pasirengti tiekimo sutrikimo problemų sprendimui ir ilgainiui sukurti reikiamą infrastruktūrą, aiškiau apibrėžti dujų sektoriaus, valstybių narių ir Bendrijos institucijų vaidmenis. Reglamentas įpareigoja valstybes nares užtikrinti, kad sutrikus didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros veikimui, likusi infrastruktūra pajėgtų užtikrinti dujų tiekimą bent šešiasdešimčiai dienų.

atgal..