AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitetas

Europos Parlamento delegacijos ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete veikla pagrįsta partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu (PBS), kuris įsigaliojo 1998 m. kovo 1 d. ir suteikė aiškų minėtųjų dviejų šalių politinio ir ekonominio bendradarbiavimo vystymo pagrindą.

ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitetą sudaro vienodas Europos Parlamento ir Ukrainos parlamento (Verchovnos Rados) narių skaičius. Pabrėždamas dvišalių santykių strateginę svarbą, komitetas renkasi du kartus per metus pakaitomis vienoje iš Europos Parlamento darbo vietų ir Ukrainoje.

Parlamentinio bendradarbiavimo komitetas vykdo parlamentinę PBS įgyvendinimo kontrolę, yra atviras diskusijų abiem pusėms svarbiais klausimais forumas ir pastaraisiais metais suteikė svarbų impulsą sėkmingoms demokratijos ir rinkos reformoms Ukrainoje bei glaudesnei integracijai su ES.

Be parlamentinio bendradarbiavimo komiteto susitikimų delegacija reguliariai rengia posėdžius, kuriuose numatyta aptarti svarbius ES ir Ukrainos santykių pokyčius ir keistis nuomonėmis su Ukrainos politikos lyderiais, parlamento bei vyriausybės nariais, taip pat pilietinės visuomenės atstovais. 
 Norėdami daugiau sužinoti apie šią delegaciją - spauskite čia!