AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Vizitas Danijos ambasadoje

2016-09-22

Lietuvos ir Danijos santykių atkūrimo 25-erių metinių proga buvau pakviestas pasakyti kalbą apie šio svarbaus įvykio detales. Abiejų šalių santykius galima apibrėžti gražiu lietuvišku žodžiu - bičiulystė. Ne tik diplomatiniai, bet ir politiniai, ekonominiai ryšiai buvo ir yra labai svarbūs Lietuvos vystymuisi ir įsiliejimui į tarptautinę erdvęatgal..