AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Tarp Europos energetikos politikos prioritetų - Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentine Europa

2015-11-12

Vakar Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas patvirtino du Europos energetikos politikai labai svarbius dokumentus, dėl elektros energijos tinklų jungiamųjų linijų pralaidumo 10 proc. tikslinio rodiklio ir dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo. A. Saudargas, kuris yra šio komiteto narys, po balsavimo pasidžiaugė, kad priimtuose pranešimuose buvo įtrauktos ir jo pateiktos pataisos dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa ir elektros sistemų kibernetinio saugumo. "Sinchronizacija yra vienas iš pagrindinių Lietuvos prioritetų energetikos politikoje, todėl aiškus šio tikslo įtraukimas į strateginius Europos sąjungos dokumentus yra ypatingai svarbus", teigė europarlamentaras.
"Europos Energetinė sąjunga per koordinuotą energetikos politiką padės užtikrinti valstybių energetinį saugumą, efektyvų energijos vidaus rinkos veikimą ir ilgalaikių tikslų energetikos srityje įgyvendinimą"- pabrėžė Saudargas, ir pridūrė, kad daugiau tikro solidarumo energetikos politikoje turės teigiamą poveikį visai Europos ekonomikai - "Tikiuosi sėkmingo šių dokumentų priėmimo ir plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį.atgal..