AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienos

Susitikimas su Susisiekimo viceministru Ričardu Degučiu.

2017-03-27

Šiandien susitikau su Susisiekimo viceministru Ričardu Degučiu ir pristačiau EP parengtą studiją apie kalbų technologijas ir išvadas dėl daugiakalbystės skaitmeninėje erdvėje. Galiu pasidžiaugti, kad temą į politinę darbotvarkę pavyko įtraukti beveik nuo nulio. Mano iniciatyva yra parengta EP studija, kurios tikslas – išanalizuoti daugiakalbystės, kaip vienos iš pagrindinių Europos Sąjungos (ES) vertybių, išlikimą skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninei erdvei užimant vis didesnę reikšmę šiuolaikinėse visuomenėse, yra matomas didėjantis atotrūkis tarp anglų ir kitų kalbų technologijų bei jų naudojimo. Studija išanalizuoja šio atotrūkio priežastis, ekonominės ir socialines pasekmes bei pateikia konkrečias priemones kalbų lygybei Europoje užtikrinti.atgal..