AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Patvirtintos EURONEST darbo tvarkos taisyklės

2009-12-16

Šiandien didele dauguma buvo priimtas Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių parlamentinės asamblėjos (EURONEST) įkuriamasis aktas ir darbo tvarkos taisyklės. Pagal jį Asamblėja bus sudaryta iš 60 Europos Parlamento narių ir po 10 narių iš visų Rytų partnerystės šalių (Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos ir Baltarusijos nacionalinių parlamentų).


Baltarusijos parlamentui laikinai nesuteikiama teisė tapti visateisiu Asamblėjos nariu, nes Europos Parlamentas ir ESBO bei Europos Taryba jo nepripažįsta. Buvo taip pat nuspręsta, kad iki tol, kol Baltarusijos parlamentas pradės visateisiškai dalyvauti Asamblėjos veikloje, Baltarusijos demokratinei opozicijai ir pilietinei visuomenei Parlamentinėje asamblėjoje atstovaus 10 stebėtojų.
atgal..