AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Komitete vyko svarstymai dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių

2009-11-03

Europos konstitucinių reikalų komitetas didele dauguma priėmė pranešimą dėl Europos Parlamento Darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi.


Parlamento darbo tvarkos taisykles reikėjo pritaikyti prie Lisabonos sutartimi sustiprintų Europos Parlamento teisėkūros galių daugelyje naujų sričių. Naujos taisyklės turės būti patvirtintos plenarinėje sesijoje gruodžio mėnesį.


atgal..