AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

Naujienų archyvas

Algirdas Saudargas susitiko su Baltarusijos opozicijos lyderiais

2009-11-17

Algirdas Saudargas dalyvavo darbiniuose pietuose su Baltarusijos demokratinės opozicijos lyderiais. Delegaciją sudarė: Aliaksandr Milinkevich - judėjimo „Už laisvę primininkas, Alaksej Janukevich - Baltarusijos Liaudies fronto partijos pirmininkas, Paval Sieviarynec - Baltarusijos Krikščionių demokratų vice-pirmininkas, Yury Hubarevich- judėjimo „Už laisvę" vice pirmininkas ir Andrey Klimov - Suvienytos pilietinės partijos narys.


Visi jie yra "Baltarusijos Europos forumo" - naujos visuomeninės platformos įkūrėjai. Forumo tikslas yra skatinti Baltarusijos bendradarbiavimą ir integraciją į Europos Sąjungą.

Susitikimo metu buvo aptarta Baltarusijos opozicijos padėtis ir Baltarusijos dalyvavimo EURONEST parlamentinėje asamblėjoje perspektyvos. Diskusija bus tęsiama ši penktadienį Lietuvoje."


atgal..