AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2014 m.

Mokytojų namuose vyko Lietuvos gyventojų ir genocido tyrimų centro organizuojamo "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija" konkurso laureatų apdovanojimų renginys

2014-04-04

Renginio metu buvo apdovanojami kasmet organizuojamo mokinių konkurso "Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija" laureatai. 1000 moksleivių kiekvienais metais rašo rašinius, kuria filmus, dainas, piešia ir lipdo tremčių ir rezistencijos tema, o nugalėtojai apdovanojami įvairiais prizais. Renginio laureatus sveikino Lietuvos gyventojų ir genocido tyrimų centro direktorė Birutė Burauskaitė, disidentas Antanas Terleckas, EP nariai Algirdas Saudargas ir Radvilė Morkūnaitė - šio konkurso rėmėjai.atgal..