AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2014 m.

Debatai dėl energetikos politikos

2015-01-20

Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas dalyvavo Briuselyje vykusiuose viešuose debatuose dėl Europos Sąjungos energetikos saugumo politikos. "PubAffairs Bruxelles" organizacijos iniciatyva surengtame renginyje, kuriame taip pat dalyvavo EP nariai, Europos Komisijos ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, didžiausias dėmesys buvo skirtas ateities iššūkiams energetikos sektoriuje ir ES politikos krypties šiame sektoriuje analizei.


A. Saudargas, šiuo metu viso EP vardu rengiantis pranešimą dėl EK išleisto komunikato Europos energetinio saugumo strategijos klausimu, debatuose pabrėžė, kad siekiant užtikrinti energetinį saugumą, ES energetikos sektoriuje turi kalbėti vienu balsu, o tam būtina sukurti efektyviai veikiančią infrastuktūrą, išplėsti energetikos šaltinių diversifikaciją ir panaikinti energetiškai izoliuotų salų pažeidžiamumą.

Vykusiuose debatuose taip pat buvo akcentuotos priemonės, kurios galėtų sumažinti ES energetinę priklausomybę nuo trečiųjų šalių, kadangi šiandien energetika yra ne tik ekonominė priemonė, bet dažnai yra naudojama kaip politinis ginklas. Todėl energetinis saugumas turėtų būti stiprinamas, pirmiausia, vystant atsinaujinančią energetiką ir didinant energijos vartojimo efektyvumą pačioje ES.


atgal..