AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2014 m.

Balandžio 2 d. Europos Parlamente buvo pristatyta ELP frakcijos interneto strategija

2014-04-02

Vakar, balandžio 2 d., Europos Parlamente buvo pristatyta ELP frakcijos interneto strategija, parengta ELP Interneto darbo grupės, kurioje dirba ir EP narys Algirdas Saudargas. Pastaraisiais metais interneto erdvė susiduria su iššūkiais (Wikileaks, ACTA, NSA skandalas ir kt.), kuriuos būtina atremti sukuriant bendrą ES strategiją, apimančią tokias sritis, kaip paieškos ir tinklo neutralumas, reklama, intelektinės nuosavybės teisių bei duomenų apsauga. Pastaroji ypač svarbi kalbant apie socialinius tinklus, debesų kompiuteriją, kibernetinį nusikalstamumą, šnipinėjimą ir apskritai interneto saugumą. Europarlamentaras A. Saudargas taip pat pabrėžė, kad norint užtikrinti kiekvieno piliečio teisę į internetą, būtina atsižvelgti į daugiakalbystės problemą skaitmeninėje erdvėje, nes būtent daugiakalbystė yra esminis veiksnys siekiant išsaugoti žiniasklaidos pliuralizmą ir kultūrų įvairovę .


Dokumento tekstą galima rasti čia:

 

http://www.eppgroup.eu/news/The-Internet-of-Tomorrow:-Need-for-a-Comprehensive-Political-Orientation

 

Šiandien plenarinės sesijos Briuselyje metu taip pat buvo priimtas ir Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos reglamentas, pagal kurį iki 2016 m. bus panaikintas roaming‘as, taip pat įtvirtinta interneto atvirumo ir prieinamumo nuostata bei užtikrinta laisvė tiekti elektroninius ryšius visoje ES.

 

 

 

  


atgal..