AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2014 m.

Algirdas Saudargas susitinka Kaune su A.Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universiteto studentais

2014-03-21

Kovo 21 d. Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas lankėsi Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universitetuose, kur buvo pristatyta Rytų Europos studijų centro parengta analitinė studija "Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo krypčių beieškant" bei vyko diskusija "Ar NATO mus apsaugos?" Kalbėta aktualiais krašto gynybos klausimais, aptarti galimi krizės Ukrainoje scenarijai, apžvelgtas Lietuvos buvimo NATO dešimtmetis.atgal..