AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2014 m.

Algirdas Saudargas dalyvavo konferencijoje, skirtoje Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio 65-osioms metinėms

2014-02-17

Vasario 17 d. Algirdas Saudargas dalyvavo Kauno įgulos karininkų ramovėje vykusioje konferencijoje „Lietuvos Laisvės Kovos sąjūdžio Tarybos Deklaracijai – 65“. 1949 m. vasario 16 d. LLKS priimta deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS, kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje. Minint Valstybės atkūrimo dieną dėmesys dažniausiai skiriamas 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės aktui, tačiau ne mažiau svarbi ir 1949 m. vasario 16-osios deklaracija.


Pirmuoju dokumentu buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė, antruoju Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, išsaugota valstybingumo tąsa ir nepriklausomybės siekis.

 


atgal..