AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2013 m.

Spalio 2 d. Europos Parlamente Briuselyje vyko ELP grupės klausymai "Horizontas 2020 ir moksliniai tyrimai Baltijos šalyse: kelias link meistriškumo"

2013-10-02

Spalio 2 d. Europos Parlamente Briuselyje vyko ELP grupės klausymai "Horizontas 2020 ir moksliniai tyrimai Baltijos šalyse: kelias link meistriškumo". Šio renginio iniciatoriai ir organizatoriai, Baltijos šalių europarlamentarai Algirdas Saudargas, Krišjānis Kariņš ir Tunne Kelam, sukvietė prie vieno stalo visų trijų šalių mokslininkus, akademikus bei švietimo ir mokslo politikos formuotojus. Klausymuose buvo aptarta ne tik situacija Baltijos šalyse, bet ir ieškota konkrečių priemonių, kaip skatinti aukšto lygio mokslą šalyse narėse.


Šiuo metu vis dar daugybė Europos Sąjungos šalių, ypač mažesnių, negali pasigirti aukštos kokybės mokslo išvystymu, tačiau ne dėl to, kad būtų nepakankamai kompetentingos, tačiau dėl neskiriamo pakankamo dėmesio ir finansavimo ES lygiu. Šiame kontekste Baltijos šalys vis dar gali būti traktuojamos kaip atsiliekančios, tačiau šiuo metu jau yra kuriamas daug žadantis bendradarbiavimo mechanizmas, tiesiogiai susijęs su Horizonto 2020 programa. Europarlamentaras A. Saudargas pabrėžė, kad pavyzdinis mokslas, kaip vienas iš trijų pagrindinių programos Horizontas 2020 ramsčių, yra visos ES siekis, todėl turime skirti pakankamai dėmesio ir imtis specialių priemonių paversti mažesnes valstybes lygiavertėmis su didžiosiomis ES narėmis mokslo vystymo srityje. 

Klausymų metu buvo pasidalinta gerąja praktika, apsikeista nuomonėmis bei patirtimis. Visi renginio dalyviai vienareikšmiškai pritarė bendradarbiavimo tarp Baltijos valstybių gilinimui ir siekiui tapti pavyzdiniu regioninio bendradarbiavimo modeliu.


atgal..