AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2013 m.

Rugsėjo 28 d. Algirdas Saudargas dalyvavo EFNIL ( Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos) konferencijoje Lietuvių kalbos institute

2013-09-28

Rugsėjo 28 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė Europos nacionalinių kalbos institucijų fedracijos konferencija, kurioje aktyviai dalyvavo ir pasisakė EP narys Algirdas Saudargas. Akcentuodamas kalbos svarbą jis teigė: „Informacija cirkuliuoja, o kalba yra pagrindas, kadangi turime įgimtą gebėjimą kalbėti. Kognityviniai gebėjimai yra įgimti, o gimtoji kalba ir gimtoji kultūra – įgytos. Universalioji kultūra yra sukuriama. O kas yra kalba, kur ji atsiduria - ar ji apčiuopiama pirštais, ar yra sudėta į knygas, gramatikas, žodynus? Ne, kalba yra gyvas organizmas. Jūs nesėdite vien bibliotekose, kartas nuo karto atliekate ir praktinį darbą. Jūs, būdami EFNIL nariais, kiekvienoje iš savo šalių užsiimate "sodininkyste": vaikai kalbą ne išmoksta, o pasiima, ir tada kalba išauga jų smegenyse. Tai yra fizinė realybė, ne metafora.“

Kalbėdamas apie kompiuterizuotą vertimą, A. Saudargas teigė, jog kompiuteriai skverbiasi į gyvenimą, jie verčia, tačiau niekuomet to nepadarys taip, kaip tai atlieka žmogus.atgal..