AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2013 m.

Rugsėjo 27 d. LR Seime vyko Švietimo, mokslo ir informacinės visuomenės plėtros komitetų pirmininkų susitikimas

2013-09-27

Rugsėjo 27 d. LR Seime vyko Švietimo, mokslo ir informacinės visuomenės plėtros komitetų pirmininkų susitikimas, kuriame dalyvavo ir skaitė pranešimą apie daugiakalbystės užtikrinimo problemas EP narys Algirdas Saudargas.atgal..