AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2013 m.

K.Simonavičiaus universitete vyko Algirdo Saudargo paskaita

2013-11-27

K.Simonavičiaus universitete vyko Algirdo Saudargo paskaita „Fonosemantika lietuvių kalboje".


„Šiandien grižti į fonosemantikos dirvonus verčia trys aplinkybės. Smegenų vaizdavimo technologijos leidžia objektyviai pažvelgti į kalbos mechanizmus. Šį dešimtmetį buvo neginčijamai įrodyta, kad žmogaus smegenys, analizuodamos kalbą, nuolatos prognozuoja, preaktyvuodamos laukiamas asociacijas. Fonosemantikai svarbu, kad smegenys prognozuoja ne tik semantines, bet ir fonologines asociacijas. Antroji aplinkybė yra per pastaruosius dešimtmečius sparčiai išsiplėtojusi kognityvinė lingvistika, kuri suteikia techniką kalba reiškiamiems erdvėlaikiniams bei dinaminiams santykiams aprašyti. Minėtieji fonosemantiniai ryšiai yra būtent tokie, iš ko išplaukia jų artimumas gramatinei sistemai. Trečioji aplinkybė neleidžia delsti - tai sparti kalbos technologijų plėtra. Šių technologijų įtaka kalbai dar nėra tinkamai suvokta ir menkai tiriama", - sako lietuvių kalbos tyrinėtojas Algirdas Saudargas.

 


atgal..