AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2013 m.

Kovo 5 d. europarlamentaras Algirdas Saudargas pasveikino į Europos Parlamentą kolegos Axel Voss kvietimu atvykusią jungtinę Lietuvos ir Vokietijos moksleivių grupę

2013-03-05atgal..