AR ŽINAI, KAD...

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) yra ilgo proceso rezultatas, kurio tikslas – suderinti Sąjungos valstybių narių ekonominę ir pinigų politiką ir įvesti bendrą valiutą – eurą. Šiuo metu euras įvestas trylikoje valstybių narių, eurą taip pat kasdien naudoja daugiau kaip pusė ES piliečių.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2013 m.

Algirdas Saudargas dalyvavo Socialios rinkos instituto konferencijoje

2013-04-03

Balandžio 3 d. LR Seime vyko Socialios rinkos instituto organizuota konferencija " Gerovės valstybės krizė Europos Sąjungoje: socialios ekonomikos siūlomi sprendimai". Sveikindamas susirinkusius dalyvius Algirdas Saudargas akcentavo socialios rinkos ekonomikos vertybinių pamatų reikšmę.


Pasak europarlamentaro, klausantis žinių, reportažų susidaro įspūdis, kad ekonomika yra matematiškai aprašomas mechanizmas. Iš tiesų, yra lošimų teorija, taikoma ekonomikoje, duodanti prognozių, tačiau didelė klaida matyti tik mechaniką. Toks mąstymas, kai galvojama, kad galima rasti formulę sukurti idealiai visuomenei, yra iliuzija.


Algirdas Saudargas akcentavo, jog visa Europa suprojektuota ant vertybinių pamatų. Kai pritrūksta atsakingo verslo, socialiai atsakingos ekonomikos, tuomet ekonominis potencialas „išteka“ pro atsiradusius  plyšius. Pokario Vokietijoje buvo sukurti ekonomikos pamatai, gairės, o sukauptas vertybinis kapitalas buvo paverstas ekonominiu, finansiniu, gamybiniu potencialu.  "Dabar visi žvelgia į Vokietiją, o didžiausias pavojus, ar tas kapitalas neišeikvotas...Norint išlįsti iš vertybinės krizės, reikia, pasak Jono Pauliaus II, gilaus įkvėpimo iš abiejų plaučių. Reikia peržiūrėti šios ekonomikos architektūros vertybinius pamatus..."


atgal..