AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Programa "Horizontas 2020" - pakeliui į ES plenarinių posėdžių darbotvarkę

2012-11-30

Po ilgų svarstymų ir derybų šią savaitę Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas priėmė poziciją dėl reglamento, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“. Komiteto pozicija aiški ir konkreti - svarbiausia mokslo ir tyrimų srityje išlaikyti konkurencingumą. Tačiau šiam tikslui iškilusi reali grėsmė, kadangi praėjusią savaitę posėdžiavusiai Europos Vadovų Tarybai po didelių diskusijų nepavyko rasti bendro sutarimo dėl 2014-2010 daugiametės finansinės perspektyvos, kurios projekte numatytas ženklus finansavimo sumažinimas būtent konkurencingumo mokslo ir tyrimų srityje skatinimui.


„Horizonto 2020" programoje yra numatytas procedūrų ir taisyklių supaprastinimas naujiems mokslo ir tyrimų projektams, taip pat didesnis dėmesys skiriamas smulkių ir vidutinių įmonių įtraukimui bei mažiau išsivysčiusių regionų mokslinių tyrimų kokybės gerinimui. „Horizontas 2020" numato ir lengvesnę prieigą vartotojams prie mokslinių darbų ir informacijos.

 

Ypač svarbi „Horizonto 2020" programos dalis - mokslinių tyrimų, susijusių su žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių finansavimu. Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, kartu su kitais kolegomis europarlamentarais, teikė pataisas, pagal kurias tyrimai su embrioninėmis kamieninėmis ląstelėmis būtų visiškai uždrausti. Nors galutiniame balsavime, priimant šią pataisą, ir pritrūko kolegų palaikymo balsų, tačiau šiuo klausimu ir toliau išlaikyta ankstesnė ES pozicija, kad tyrimai, kuriuose naudojamos žmogaus embrioninės kamieninės ląstelės, negali būti finansuojami iš ES biudžeto lėšų.  Visgi išliko ir tam tikros išlygos, leidžiančios šiuos klausimus reguliuoti pačioms valstybėms narėms, remiantis nacionalinėmis teisės sistemomis.

 

 

Vis dėlto, prie šio klausimo neabejotinai dar kartą bus sugrįžta, jei šiuo metu daugelyje Europos Sąjungos valstybių vykstanti Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų" bus sėkmingai įgyvendinta, t.y. surinktas vienas milijonas iniciatyvos palaikymo parašų iš ne mažiau kaip septynių valstybių narių, ir Europos Komisija bus įpareigota svarstyti galimybę inicijuoti Europos Sąjungos teisės aktų pakeitimus, susijusius su žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių finansavimo visišku uždraudimu.


atgal..