AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Laisvė atgyja Balandiškyje

2012-08-27

Rugpjūčio 24 d. eroparlamentaras Algirdas Saudargas lankėsi Pašušvyje (Radviliškio raj.) vykusios akademinio jaunimo stovyklos “Laivės kovų atmintis: Sajų sodybos Balandiškyje aktualizavimas ir atgaivinimas” uždarymo konferencijoje. Politikas džiaugėsi šių išties budrių ir sąmoningų jaunųjų istorikų iniciatyva tyrinėti ir atgaivinti partizanų rėmėjų Sajų sodybą Balandiškyje bei dalinosi savo patirtimi, pastebėjimais. A. Saudargas akcentavo lietuvių šviesuomenės sugebėjimą gyventi ne tik kad nedejuojant, bet ir suvienytiems gyvo bendro rūpesčio, paverčiančio mus kur kas iškilesniais žmonėmis


2012 m. pavasarį Radviliškyje įvykusios diskusijos dalyviai priėmė sprendimą sodybą kruopščiai, visapusiškai ištirti, išsaugoti ir atgaivinti. Siekiant paspartinti sodybos atgaivinimo procesą buvo įgyvendinamas šis projektas - jaunimo stovykla. Konferencijoje buvo įvardytas vienijantis vardiklis, kuris neleistų pamiršti Balandiškio, nepriklausomai nuo besikeičiančių valdžios jėgų - laisvė. Istorikų stovyklos dalyviai siūlė vadinti Balandiškį "Laisvės sodyba", įkurti čia Sąjūdžio muziejų, reprezentuojantį tiek partizaninį Sąjūdį Balandiškyje, tiek ir vėlesnį, dabartinę mūsų tautos laisvę atnešusį Sąjūdį.


atgal..