AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Kipro pirmininkavimo prioritetų pristatymas pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete

2012-07-12

Trečiadienį, liepos 11 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete, kurio narys yra ir Algirdas Saudargas Kipro prekybos, pramonės ir turizmo ministras Neoklis Sylikiotis pristatė savo šalies pirmininkavimo Europos Tarybai prioritetus.


Kalbėdamas apie energetikos politiką N. Sylikiotis pažymėjo, jog Kipras ir toliau tęs Lenkijos bei Danijos pirmininkavimais pradėtus darbus. Pasak jo, saugi, tvari, įperkama energija ženkliai prisidės prie ES konkurencingumo skatinimo, prie tvaraus, pažangaus Europos Sąjungos augimo, o bendri koordinuoti veiksmai Europos Sąjungos lygmeniu sukurs pridėtinę vertę.

 

Ministras pabrėžė jog Kipro pirmininkavimo metu ir toliau bus diegiamos tarpvalstybinės jungtys, būtinos užtikrinant bendros energetikos rinkos veiklą. Didelis dėmesys bus skiriamas solidarumo tarp valstybių narių skatinimui siekiant užtikrinti tvarų energijos tiekimą ar gaminti kuo daugiau energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

 

 

Vienas iš Kipro pirmininkavimo laikotarpio prioritetų yra ir siekis priimti Trans-europinių energijos tinklų gairių reglamentą. Šio reglamento ELP frakcijos pranešėju yra paskirtas A. Saudargas. N. Sylikiotis pažymėjo, kad šiuo klausimu bus siekiama susitarimo pirmo svarstymo metu.


atgal..