AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

"Horizontas 2020": ES ateitis priklauso nuo mokslo ir inovacijų

2012-03-20

Kovo 20 dieną Europos Parlamente įvyko Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto viešasis klausymas dėl Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos "Horizontas 2020".


Įgyvendinant programą „Horizontas 2020" pirmą kartą vienoje vietoje sutelkiamas visas ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas. Labiau nei bet kada orientuojamasi į tai, kad mokslo laimėjimai virstų naujoviškais produktais ir paslaugomis, kurie teiktų verslo galimybių ir gerintų žmonių gyvenimą. Kartu paprastinant taisykles ir procedūras iš esmės mažinama administracinė našta siekiant pritraukti daugiau aukščiausio lygio mokslininkų ir įvairesnių novatoriškų įmonių.
Klausymų metu buvo diskutuojama apie mokslinių tyrimų vaidmenį, kuriant ES konkurencingumą, galimą biudžeto mažinimą kai kuriose ES mokslinių tyrimų programų srityse bei apie galimybę naudotis ES regioniniu finansavimu mokslinių tyrimų tikslams pasiekti. Diskusijų metu buvo pabrėžta, kad ES pramonės konkurencingumas yra labai svarbus klausimas šiandieninėje ekonominėje padėtyje. Klausymų metu buvo minima, kad "Horizontas 2020" padės stiprinti ES poziciją mokslo srityje, padės kovoti su klimato kaita, plėtoti tvarų transportą ir mobilumą, padidins atsinaujinančios energijos prieinamumą bei užtikrins maisto saugumą. Parlamentarai klausymų metu pažymėjo, kad daugiau pastangų turėtų būti dedama siekiant užtikrinti, kad vykdomų projektų rezultatai turėtų realų poveikį visoje Europos Sąjungoje. Daugelis pasisakė ir už mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimo skatinimą ir privataus sektoriaus investicijų stiprinimą. Parlamentarai taip pat išreiškė susirūpinimą, kad Komisijos siūlomas biudžetas šiai programai įvykdyti nėra pakankamai ambicingas.
"Horizonto 2020" programa bus įgyvendinama nuo 2014m. iki 2020m. Ji skatins inovacijas, bus artimesnė rinkos poreikiams, o taip pat pasižymės paprastesnėmis administracinėmis procedūromis, bus orientuota į mažus tikslinius projektus ir pareiškėjų siūlomas iniciatyvas. Šią programą tikimasi priimti iki 2013 m. pabaigos. Septynerių metų laikotarpiui bus skirta 80 mlrd. eurų.

atgal..