AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Europos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų“ pristatymas Lietuvos Mokslų akademijoje

2012-06-28

Ketvirtadienį, birželio 28 d. 10 val. Lietuvos Mokslų Akademijos salėje buvo pristatyta pirmą kartą Lietuvoje rengiama Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“. Ši iniciatyva skirta bent 7-ose ES šalyse surinkti ne mažiau milijono piliečių parašų, kad Europos Komisijos lygiu būtų peržiūrėta gyvybės apsaugos ES teisinė bazė bei mokslinių tyrimų, susietų su embrionų destrukcija, finansavimas. Piliečių iniciatyvą pristatė Europos Parlamento nariai Jaime Mayor Oreja (Ispanija) ir Algirdas Saudargas (Lietuva).


 Pranešimą apie medicininius žmogaus embriono kamieninių ląstelių tyrimų aspektu skaitė prof. Colin McGuckin, Liono universiteto Ląstelių terapijos tyrimų instituto direktorius. Mokslinį požiūrį į ankstyvąjį embriono vystymąsi pristatė prof. habil. dr. Angelija Valančiūtė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas). Apie mokslo tyrimų su žmogaus embrionu teisinio reguliavimo problematiką kalbėjo prof. Jonas Juškevičius, Mykolo Romerio universiteto Bioteisės katedros vedėjas.

Konferencijos pabaigoje LR vyriausiosios rinkimų komisijos atstovė Kristina Ivanauskaitė papasakojo apie Europos piliečių iniciatyvos palaikymo parašų rinkimo procedūrų teisinius ir techninius aspektus.

Konferenciją moderavo Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Vienas iš mūsų" atstovas Lietuvoje Kęstutis Danielius Rimkevičius.


atgal..