AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Europa atvira piliečių iniciatyvoms

2012-05-03

Milijonas ES piliečių parašų iš ne mažiau kaip 7 ES šalių gali tapti lemiamu veiksniu formuojant Europos Komisijos darbotvarkę.


 Gegužės 3 d. Europos Parlamento (EP) informacijos biuras Lietuvoje pakvietė į susitikimą visus, kuriuos domina naujas demokratijos Europos Sąjungoje elementas - Europos piliečių iniciatyva. Susitikimo šeimininkais, priėmusiais į savo salę, tapo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), kuri, kaip vėliau paaiškėjo, būtent ir yra toji nacionalinio lygmens institucija, kuri atsakinga už sklandų Iniciatyvos įgyvendinimą Lietuvoje.

                      Pristatyti Piliečių iniciatyvą visuomenei buvo paprašytas europarlamentaras, EP Konstitucinių reikalų komiteto narys Algirdas Saudargas. Papasakojęs apie Iniciatyvos esmę, reikalavimus valstybėms narėms ir jų piliečiams, kurie norėtų pasinaudoti Pilečių iniciatyvos galimybe, europarlamentaras pabrėžė Europos Sąjungos istorinį ir struktūrinį unikalumą. Tame unikaliame valstybių narių bendrabūvio kontekste Piliečių iniciatyva išryškėja kaip reali demokratinė teisė dar labiau konsoliduojanti Europos piliečius.

                      Apie Piliečių iniciatyvos idėjos ištakas pasakojo kitas renginio pranešėjas - LR Seimo narys Vytenis Andriukaitis, o konkrečius Iniciatyvos įgyvendinimo reikalavimus aptarė VRK pirmininko pavaduotojas Pavelas Kujalis.

                      Daugiau informacijos apie Europos piliečių iniciatyvos teisę galima sužinoti tinklapyje http://ec.europa.eu/citizens-initiative, taip pat nacionaliniu lygmeniu atsakingose institucijose.


atgal..