AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

EURONEST: energetinis saugumas- pagrindinis iššūkis. Algirdo Saudargo pasisakymas EURONEST Parlamentinėje Asamblėjoje Baku balandžio 2-4 dienomis

2012-04-04

„ Kartu su Rytų Europos valstybėmis turime sukurti sąlygas didesniam Rytų Europos partnerių įtraukimui į bendrąją energetikos šaltinių rinką, kuri būtų atvira visiems gamintojams. Mes remiame Rytų Europos partnerių vykdomą energijos gamybos ir transporto struktūrų privatizavimą, išskaidymą ir pavertimą pelno šaltiniu“, -sakė EP narys Algirdas Saudargas, buvęs Lietuvos Užsienio reikalų ministras ir Ataskaitos apie energetinį saugumą, atsinaujinančius energetinius išteklius, efektyvumą ir infrastruktūrą pranešėjas. Ši ataskaita buvo patvirtinta EURONEST Parlamentinės Asamblėjos sesijoje Baku balandžio 2-4 dienomis.


 A.Saudargas akcentavo: „Turėtume glaudžiai dirbti su savo partneriais, jei ES norėtų ištirti alternatyvias energijos tiekimo galimybes. Mes ne tik pritarėme intensyvesniam politiniam bendradabiavimui, bet taip pat ir numatėme ekspertų susitikimus, kuomet ekspertai iš ES ir Rytų Europos galėtų keistis geriausia  Rytų partnerystės energetinio saugumo patirtimi."

Į ataskaitą yra įtrauktos visos dabartinės iniciatyvos, bet pagrindinė jos mintis - gilesnis požiūris į abipuses problemas ir iššūkius, su kuriais susiduriame: tarptautinių tinklų sujungimas, klimato kaita ir energetinis saugumas.


atgal..