AR ŽINAI, KAD...

ES piliečių teisė laisvai judėti, gyventi ir dirbti visoje Sąjungoje lengvai gali būti palaikyta savaime suprantamu dalyku. Tačiau siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų visiškai pasinaudoti šia teise, būtina sukurti ir palaikyti veiksmingą pagrindinių teisių ES viduje apsaugos sistemą.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

EURONEST posėdyje aptarti energetiniai ES ir Rytų kaimynystės šalių iššūkiai

2012-01-26

Sausio 26 dieną Europos Parlamente vykusiame EURONEST parlamentinės asamblėjos Energetikos saugumo komiteto posėdyje A. Saudargas kartu su Azerbaidžano parlamentaru Rasimu Musabeyovu pristatė bendrai parengtą pranešimą energetikos ES ir Rytų partnerėse tema. Šiuo pranešimu siekiama nubrėžti gaires ir įvardinti pagrindines priemones, padėsiančias užtikrinti Rytų partnerystės valstybių ir Europos Sąjungos energetinį saugumą, toliau vystyti bei plėtoti bendrus atsinaujinančios energetikos, energetikos efektyvumo didinimo bei energetikos infrastruktūros projektus.


 

A. Saudargas pabrėžė subalansuoto požiūrio svarbą tiek tarp detalių ir bendrojo požiūrio, tiek tarp kaimynystės valstybių ir Europos Sąjungos, kaip atskirų vienetų, kai yra svarbu surasti bendrąjį vardiklį. Jis pažymėjo, kad tai buvo pagrindinis sunkumas rengiant šį pranešimą.

 

"Energetiniai iššūkiai yra mūsų visų bendri iššūkiai. Netgi Azerbaidžanui, kuris yra energijos tiekėjas, yra svarbu rasti alternatyvius energetikos šaltinius bei rinkas, kad galėtų realizuoti savo produkciją. Taigi bendruomeninis požiūris tarp Europos Sąjungos ir kaimynystės valstybių yra būtinas", - pažymėjo A. Saudargas.

 

Pasak A. Saudargo, tiek Europos Sąjungos valstybės, tiek Rytų partnerės susiduria su tais pačiais globaliais iššūkiais: energijos išteklių mažėjimas, klimato kaita, aplinkosauginiai klausimai. Todėl ir atsakymai į šiuos klausimus turėtų būti bendri, o ne pavieniai ar dvišaliai veiksmai. A. Saudargas atkreipė dėmesį į tai, kad energijos infrastruktūra ar branduolinis saugumas yra bendros problemos, kurios nesibaigia ties valstybių sienomis.

 


atgal..