AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

EP komitete priimta pozicija dėl trans-europinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento

2012-09-18

Antradienį, rugsėjo 18 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete ryškia balsų dauguma priimta komiteto pozicija dėl trans-europinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento.
Priimta pozicija atspindi visų Europos Parlamento frakcijų atstovų derybose priimtą kompromisą. Europos Liaudies partijos frakcijai atstovavo parlamentaras Algirdas Saudargas


A. Saudargas, ELP frakcijos pranešėjas šiam reglamentui, pažymėjo, kad pagrindinė sąlyga vieningai energetikos vidaus rinkai veikti yra pakankamas jungčių tarp valstybių kiekis. "Savo pozicijoje siekėme sustiprinti tas reglamento nuostatas, kurios padės naikinti tiek administracines, tiek finansines kliūtis tokių jungčių įgyvendinimui", - teigė A Saudargas. Tarp kitų, buvo priimtos nuostatos, nebeleidžiančios valstybei vienašališkai blokuoti projektą, jei jis svarbus viso regiono rinkai.

Šiuo teisės aktu siekiama įgyvendinti ES energetikos politikos tikslus ir visiškai užtikrinti energijos vidaus rinkos integraciją. Diskusijų ir derybų metu parlamentarai didžiausią dėmesį skyrė bendro intereso projektų atrinkimo procedūrų supaprastinimui, atsakingam ir labiau kontroliuojamam projektų vykdymui bei efektyviam nekomercinių projektų finansavimui.

 

Šiuo balsavimu Komitetas patvirtino mandatą pradėti derybas su Europos Sąjungos Taryba. Jei bus sėkmingai sutarta su Taryba, reglamentas toliau keliaus į Europos Parlamento plenarinių posėdžių darbotvarkę galutiniam balsavimui.


atgal..