AR ŽINAI, KAD...

"Cantine“ - šiuo prancūzišku „kelioninės skrynios“ pavadinimu EP nariai ir Parlamento darbuotojai pakrikštijo 100 litrų talpos dėžes, naudojamas gabenti dokumentams ir įrangai tarp Europos Parlamento darbo vietų Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Šiandien naudojamos ergonominės plastmasinės dėžės, kurių spalva priklauso nuo to, kuriame pastate dirba jų šeimininkai. Tobulėjant informacinėms technologijoms gerokai sumažėjo poreikis fiziškai transportuoti darbo priemones.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Energetikos infrastruktūrų plėtimas - būtina sąlyga bendrai rinkai veikti

2012-05-30

Trečiadienį, gegužės 30 d., Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete vyko pranešimo dėl trans-europinės energetikos infrastruktūros gairių reglamento svarstymas. Šis Komisijos pasiūlytas teisės aktas yra svarbus žingsnis užtikrinant visišką energetikos vidaus rinkos integraciją


Reglamentu siekiama įgyvendinti ES energetikos politikos tikslus: konkurencingumą, tvarumą ir tiekimo saugumą. Tam būtina modernizuota ir išplėsta Europos energetikos infrastruktūra bei efektyviai sujungti tarpvalstybiniai tinklai. Reglamento projekte numatytos priemonės įvardytiems tikslams pasiekti: supaprastintos leidimų išdavimo procedūros, lengvesnis su dujų ir elektros energijos sektoriais susijusių bendro intereso projektų reguliavimas bei bendro intereso projektų įgyvendinimo užtikrinimas, numatant rinka grindžiamą būtiną tiesioginę ES finansinę paramą.

 

Diskusijų metu buvo pabrėžta, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas periferinėms zonoms, vadinamosioms energetinėms saloms, neturinčioms infrastruktūros jungčių su kitomis ES šalimis narėmis. A. Saudargas, ELP frakcijos pranešėjas šiam reglamentui, pažymėjo, jog bendros infrastruktūros buvimas yra išankstinė ir būtina sąlyga bendrai rinkai veikti. Be to, jis atkreipė dėmesį į svarbą išlaikyti prioritetinių infrastruktūros projektų europinio finansavimo galimybę, nes dažnai susiduriama su sunkumais pritraukiant lėšas tokiems svarbiems, tačiau finansiškai nepatraukliems projektams.

 

Balsavimas komitete dėl reglamento numatytas birželio 20 d.


atgal..