AR ŽINAI, KAD...

Plenarinė sesija – teisėkūros proceso finišo tiesioji, komitetų ir frakcijų nuveikto politinio darbo kulminacija. Joje aptariami teisės aktų projektai, balsuojama dėl pakeitimų ir priimami galutiniai teisės aktų tekstai.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

Algirdas Saudargas skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis?“ LR Seime

2012-11-14

Daugiakalbystė yra pats vertingiausias Europos istorijos palikimas − kiekvieną dieną mes bendraujame įvairiomis kalbomis. Taigi, ar galėsime išgirsti vieni kitus Europoje kalbėdami kiekvienas tik savo gimtąja kalba?


 

Konferencijos tikslas − aptarti iššūkius ir problemas, su kuriomis kalbos susiduria sparčiai besikeičiančiame skaitmeniniame amžiuje. Ypatingas dėmesys konferencijoje skiriamas mažosioms Europos kalboms, tokioms kaip lietuvių kalba, kurioms ypač reikia paramos ne tik diegiant kalbos technologijas, bet ir kuriant ateities strategiją.

 

Didžiųjų kalbų konkurencija skaitmeninėje erdvėje yra didelė grėsmė mažesnėms kalboms. Tik suvienijus visuomenės, mokslininkų, politikų pastangas, Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir vieningą nacionalinę strategiją galima tikėtis kalbų technologijų proveržio ir mažai kalbėtojų turinčiose Europos Sąjungos šalyse.

 

META-NET atliktas tyrimas parodė, kad skaitmeninis amžius daugiakalbei Europai atnešė ne tik išbandymus, bet ir naujas neišnaudotas galimybes.

 

EP narys Algirdas Saudargas, pristatydamas savo pranešimą " Zombis ir robotas" akcentavo META-NET perspėjimą, jog net 21 Europos kalba neišgyvens skaitmeninėje epochoje. Tai, kokią kokybinę būseną kalba užims ateities skaitmeninėje epochoje, priklauso ne nuo ja kalbančiųjų skaičiaus, bet nuo ta kalba kalbančios bendruomenės dėmesio ir įdėtų intelektualinių pastangų. Nei verslas, nei mokslas, nei verslas ir mokslas kartu iškylančių uždavinių neišspręs. Būtina aiški, pagrįsta ir pakankamai detali valstybinė lietuvių kalbos skaitmeninėje erdvėje strategija.

 

Tikimasi, kad ši konferencija bus pagrindas pradėti diskusiją nacionaliniu lygiu, Europos Sąjungos 2014−2020 metų programų kontekste.

 


atgal..