AR ŽINAI, KAD...

ES turi teisėkūros institucijas, vykdomąją valdžią ir nepriklausomą teismo organų sistemą, jas papildo ir paremia keletas kitų institucijų ir organų. Sprendimų priėmimo ES taisyklės ir procedūros nustatytos sutartyse. Sąjunga turi savo biudžetą, kad galėtų įgyvendinti savo tikslus.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

A. Saudargas: “ Kalbos technologijos - lygiavertė galimybė žmonėms prieiti prie informacijos ir žinių“

2012-06-21

Birželio 20-21 d. Briuselyje vyko dviejų dienų META-NET meistriškumo tinklo organizuojama konferencija, kurioje įžanginę kalbą sakė Europos Parlamento narys - Algirdas Saudargas. Konferencijoje daugiausia dėmesio buvo skirta daugiakalbiškumui, daugiakalbės informacinės visuomenės iššūkiams ir galimybėms, mažoms kalboms skirtų technologijų vystymui ir inovacijoms.


Kalbėdamas forumo atidaryme Algirdas Saudargas pabrėžė, jog Europos Sąjunga, kurioje dvidešimt trys kalbos yra oficialios, o jos piliečiai kalba šešiasdešimčia kalbų, turi teikti pagalbą, tiesiant tiltus tarp kalbų, o kalbos technologijos turi būti įrankis, padedantis tuos tiltus statyti. Jis pridūrė, jog būtina plačiau pristatyti kalbos technologijas Europos Sąjungos bendruomenei, suteikiant joms žmogiškesnį pavidalą.

 

Renginio metu buvo pristatyti pagrindiniai META-NET kalbos baltųjų knygų serijos rezultatai, kuriuose apibendrinama trisdešimties Europos kalbų būklė, įvertinant ją iš kalbos technologijų paramos perspektyvos. Vėliau vyko įvairių kalbų bendruomenių atstovų debatai, kurių metu Algirdas Saudargas diskutavo su atstovais iš Maltos, Norvegijos, Estijos, Danijos, Vengrijos bei Vokietijos apie kalbos technologijų reikšmę mažosioms kalboms. Parlamentaras pabrėžė kalbos technologijų svarbą, nes jos suteikia galimybę lygiavertei prieigai prie informacijos ir žinių žmonėms, kalbantiems skirtingomis kalbomis, nediskriminuojant mažųjų kalbų.

 

META-NET forumas organizuojamas kiekvienais metais. Šis tinklas vienija 60 mokslinių tyrimų centrų 34 šalyse. Jo pagrindinis tikslas skatinti technologinių pamatų kūrimą daugiakalbei Europos informacinei visuomenei.


atgal..