AR ŽINAI, KAD...

Europos Parlamento pirmininkas vadovauja Parlamento veiklai, pirmininkauja plenariniams posėdžiams ir tvirtina biudžetą. Jis atstovauja Parlamentui, palaikančiam išorės ryšius ir ryšius su kitomis Bendrijos institucijomis.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2012 m.

2012 m. gruodžio 14 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje, Šiaulių r. įvyko renginys „Išminties žodžių prasmė atminties šviesoje“.

2012-12-14

2012 m. gruodžio 14 d. Bazilionų vidurinėje mokykloje, Šiaulių r. įvyko renginys „Išminties žodžių prasmė atminties šviesoje“. Tai renginių ciklo, pradėto 2003 m. apie Barborą Mejerytę – mokytoją, vertėją, rašytoją – veiklos tąsa.


                                 Kalba Hubertas Smilgys, Lietuvos kultūros fondo direktorius

           

Svarbiausias renginio momentas - Barboros Mejerytės klasės - muziejaus atidarymas,  sutapęs su  svarbiu Lietuvai faktu - 2012-ieji Seimo nutarimu paskelbti Muziejų metais. Pagrindinis Muziejų metų programos tikslas - atkreipti valstybės ir visuomenės dėmesį į muziejų vykdomą svarbią misiją saugoti kultūros ir istorijos vertybes bei šviesti visuomenę.

 Mokyklos klasės - muziejaus idėjos generatorius mokyklos direktorius Rimantas Gorys,  mecenatas Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, Barboros Mejerytės sūnėnas.

 Renginio metu direktoriaus pavaduotoja Irena Vaičiulienė  pristatė Barboros Mejerytės romano ,,Jonė" rankraščio kelią knygos link, supažindino  su mokyklos veikla, siekiant ugdyti tikrąsias vertybes, supažindino su muziejaus eksponatais.

Renginyje dalyvavo ir skaitė pranešimus su Bazilionų kraštu savo gyvenimą, veiklą siejantys žmonės. Tai Romualdas Ozolas, Nepriklausomybės Akto signataras, filosofas. Jis pristatė naująją savo knygą ,,Sodyba", kurioje kalbama ir apie tai, kad  šviesus Barboros Mejerytės siluetas jį lydi nuo pat vaikystės, o perskaitytas romanas ,,Jonė" yra puikus ne tik menine prasme, bet ir išsamiai atskleidžia XIX a. II pusės - XX a. pradžios gyvenimo aktualijas.

Aldona Vasiliauskienė, istorijos mokslų daktarė, gvildeno temą ,,Bazilionų išliktis: istorija, tradicija, dvasingumas". Ji akcentavo kaimo mokyklų išlikimo svarbą, kaip vieną iš būdų palaikantį tautos šaknis.  Aldona Vasiliauskienė supažindino su 2012 m. spalio mėn. atliktais darbais įamžinant arkivyskupo Mečislovo Reinio vardą Vladimire. Utenos krašto Dievo tarnas vienas ryškiausių XX a. pirmosios pusės asmenybių Lietuvoje, įtakojusių mokslo ir kultūros suklestėjimą, tautos dvasingumo stiprinimą.

Vytenis Rimkus, profesorius, menotyrininkas pristatė savo naują knygą ,,Jaroslavas Rimkus -  dailininkas, pedagogas, visuomenininkas". Knygoje supažindinama dailininko, pedagogo, visuomenininko Jaroslavo Rimkaus gyvenimu ir veikla, aktualia kūryba, straipsniais įvairiais švietimo ir visuomenės gyvenimo klausimais.

Hubertas Smilgys, Lietuvos kultūros fondo pirmininkas, kalbėjo apie kultūros paveldo svarbą, džiaugėsi turėjęs galimybę bendradarbiauti su Bazilionų vidurine mokykla, mokyklos direktoriumi Rimantu Goriu leidžiant romaną ,Jonę" ir dalyvaujant jai, knygai, einant skaitančios visuomenės link.

Renginyje dalyvavo Barboros Mejerytės sūnėnas Sigitas Mejeris, Šiaulių r. savivaldybės atstovai, knygos leidybos rėmėjai, mokyklos bendruomenė, Bazilionų miestelio gyventojai.

Mokyklos direktorius Rimantas Gorys padėkojo knygos leidybą rėmusiai Šiaulių rajono savivaldybei, UAB ,,Mobusta" direktoriui V.Motiejūnui, Šiaulių miškų urėdijos urėdui St.Pališkiui, Šiaulių ROTARY klubui, Šiaulių SAULĖS ROTARY klubui, Barboros Mejerytės sūnėnui Sigitui Mejeriui. Tylos minute buvo pagerbtas knygos leidybos rėmėjo R.Petrausko atminimas.

 

                                                                                                                         Irena Vaičiulienė

 

                                 Kalba Rimantas Gorys, Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius

 

                                                      Barboros Mejerytės klasė - muziejus

 

                                                                               

   
Kalba istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė

atgal..