AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Ukrainos prezidento Janukovičiaus vyriausybės vienerių metų darbo įvertinimas

2011-03-31

Šiandien Algirdas Saudargas dalyvavo ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto susitikime, kuriame Ukrainos Gorshenin Institutas pateikė Janukovičiaus vyriausybės vienerių metų darbo įvertinimą. Šis Institutas atliko Ukrainos gyventojų apklausą, kurioje net 78% apklaustųjų teigė, jog atėjus į valdžią prezidentui Janukovičiui, situacija Ukrainoje labai pablogėjo. Net trečdalis apklaustųjų sakė turintys mažiau pasitikėjimo Ukrainos vyriausybe, nei prieš metus. Kaip pagrindinę priežastį jie nurodė vyriausybės piktnaudžiavimą savo galiomis, kas ypač išryškėjo po konstitucinės reformos. Pasak jų, Janukovičius neįvykdė savo pažadų, o įvesti nauji įstatymai tik praturtino Ukrainos oligarchus. Dauguma pasisakė už reformų būtinumą, tačiau pažymėjo, kad Ukrainoje jos neina tinkama linkme. Kaip pavyzdį gyventojai pateiktė pensijų ir mokesčių reformąs, apie kurias Ukrainoje daug kalbama, bet nesimato jokio progreso.


Tyrimas parodė, kad Ukrainos gyventojai nėra gerai informuoti dėl šalies santykių su ES. Daugelis apklaustųjų negalėjo išreikšti savo nuomonės šiuo klausimu, o likusi dalis manė, kad ES yra nusivylusi Ukraina, ypač suvaržyta jos žiniasklaidos laisve.

atgal..