AR ŽINAI, KAD...

Komitetai daug laiko praleidžia rengdami pranešimus dėl Komisijos pasiūlytų teisės aktų, tačiau jie gali rengti ir pranešimus savo iniciatyva komitetų kompetencijos sričiai priklausančiais klausimais. Pirmininkų sueiga – už Parlamento darbą atsakingas organas – suteikia leidimą pranešimus savo iniciatyva perduoti plenariniams posėdžiams.


DARBOTVARKĖ


 Įrašų prenumerata

2011 m.

Tremčių minėjimo vakaras Europos Parlamente „Dabarties akistata su praeitimi“

2011-06-21

Birželio 21 dieną Europos Parlamente vyko bendras Algirdo Saudargo ir Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje renginys „Dabarties akistata su praeitimi“, skirtas 70-sioms tremties iš Lietuvos metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo Europos Parlamento nariai, ES šalių narių diplomatai, ES institucijų tarnautojai ir gausus Belgijos lietuvių bendruomenės būrys.


A. Saudargas, pristatydamas vakaro programą, teigė, kad atmintis - tai dovana. "Priimkime šią dovaną iš žmonių, paaukojusių savo gyvybę prieš daugelį metų - nes tai dovana mums",  pažymėjo jis.  "Atmintis suteikia mums galimybę suprasti teisybę, ieškoti teisingumo ir padeda geriau suvokti patiems save". Lietuvos nuolatinis atstovas ES ambasadorius Raimundas Karoblis pažymėjo, jog tai tragiškas ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos istorijos puslapis. Renginio metu buvo perskaityta Europos Parlamento pirmininko J. Buzeko kalba. Pagrindinę kalbą renginyje sakęs  Atkuriamojo Seimo pirmininkas ir europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis plėtojo teisingumo atstatymo temą. 

 

Toliau programoje minėjimo dalyviai išvydo režisierės Giedrės Beinoriūtės dokumentinį-animacinį filmą „Gyveno senelis ir bobutė" (2007 m.) apie jos senelius, sovietmečiu ištremtus į Sibirą. Minėjimą tęsė menotyrininkė  Jurga Minčinauskienė. Ji kartu su autoriumi pristatė Kęstučio  Grigaliūno  knygą „Mirties dienoraščiai", į kurią Kęstutis Grigaliūnas sudėjo Lietuvos ypatingojo archyvo KGB fonduose atrinktas sovietų represijas patyrusių Lietuvos piliečių nuotraukas. Programą užbaigė Emilijos Liaukutės pasakojimas apie jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras". 

 

 

 

 

 

 

 

Apie Lietuvos piliečių gyvenimą tremtyje Europos Parlamento darbuotojai ir svečiai galėjo susipažinti Lietuvos genocido aukų muziejaus parengtoje parodoje „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940-1958 metais".


atgal..